Beleggen: zo berekenen we het rendement

In je portefeuille overzicht zie je het rendement van je beleggingsrekening. Hoe we het rendement berekenen lees je hier.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Goed om te weten: Hoeveel rendement je hebt, zie je in Mijn SNS bij ‘Beleggen’ in het portefeuille overzicht onder het kopje ‘Rendement’.

Rendement

Je rendement bestaat uit:

  • de netto-opbrengsten van je fondsen; deze zijn berekend op basis van de waarde van de fondsen aan het einde van de vorige beursdag.
  • de rente die je hebt ontvangen op het gelddeel van je beleggingsrekening.

Bij het berekenen van het rendement tellen alle opbrengsten én alle kosten mee. Je krijgt dus een reëel beeld van wat de beleggingsrekening je onder de streep oplevert.

Dit nemen we mee in de rendementsberekening

  • Alle opbrengsten en alle kosten. Dus ook servicekosten, spaarrente op het gelddeel, dividend en de opbrengst uit aan- en verkopen
  • Het saldo op het gelddeel van jouw beleggingsrekening. We zien dit als onderdeel van jouw beleggingen.

Hoe kan het rendement in euro’s positief zijn maar in procenten negatief?

Het kan gebeuren dat het rendement in euro’s positief is, terwijl het rendementspercentage negatief is. Dat gebeurt als je:

  • in de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevig verlies lijdt;
  • vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een kleine opbrengst behaalt.

Andersom kan ook: dat je in euro’s een verlies hebt, maar in procenten een positief rendement. Dat gebeurt als je:

  • in de eerste periode met een klein belegd bedrag een stevige opbrengst behaalt;
  • vervolgens participaties bijkoopt en in de volgende periode met een groot belegd bedrag een klein verlies lijdt.

Voorbeeld: Rendement in euro's en rendement in procenten

periode inleg waarde Rendement in € Rendement in %
Jaar 1
1 januari € 1.000 € 1.000
31 december - € 900 - € 100 -/- 10%
Jaar 2
1 januari € 4.100 € 5.000 (900 + 4.100)
31 december - € 5.250 € 250 + 5%
Jaar 1 & 2 samen € 5100 € 5.250 € 150 -/- 5,5%*

* In procenten zie je een verlies. We berekenen het percentage met de tijdsgewogen rendement methode. Deze methode combineert rendementen over subperioden door ze samen te voegen. Het rendement over elke verschillende subperiode wordt gewogen voor de duur van de subperiode. Hier speelt niet mee voor welk bedrag je belegt.

Het rendement in procenten was het eerste jaar -/-10% en het tweede jaar +5%. Stel je begint met € 1000 en je rendement is -/- 10%. Dan heb je nog € 900. Vervolgens heb je een rendement van + 5%. Dan kom je uit op € 945. Per saldo dus een negatief rendement van -5,5% over de gehele periode.

Veelgestelde vraag


Waarom gaat de rendementshistorie van mijn portefeuille niet verder terug dan tot aan 11 november 2017?

Op die datum stapten we over op een ander ordersysteem met een andere manier van rendement berekenen. Om juistheid van de berekening te garanderen gaat het rendement niet verder terug dan 11 november 2017.