Dividend ASN fondsen 2021

Beleg je bij ons in een van de ASN fondsen? Dan wil je natuurlijk weten hoeveel dividend je dat oplevert over het afgelopen jaar. Het verschilt per fonds. Dat komt doordat ieder fonds een andere verhouding heeft tussen de beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en microkrediet.

Let op: met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Goed om te weten Het ASN Biodiversiteitsfonds bestaat pas sinds november 2021 en kan daarom nog geen dividend uitkeren.
Let op: Beleg je niet in een van de ASN fondsen, maar heb je een Rendementsrekening (beleggingshypotheek)? Dan wordt je dividend altijd herbelegd en mag er niet uitbetaald worden.

Dividend ASN Fondsen 2021

Op 28 april 2022 zijn de dividendbedragen van de ASN Beleggingsfondsen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Hieronder zie je wat het dividend van elk fonds is, en verderop op de pagina vind je een uitgebreidere uitleg per fonds.

Dit leverden je beleggingen op in 2021

Hier zie je hoeveel dividend de fondsen per participatie hebben opgeleverd in 2020 en 2021. De bedragen zijn voor aftrek van 15% dividendbelasting.

Naam beleggingsfonds Dividend per participatie in 2020 Dividend per participatie in 2021
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 1,80 € 2,00
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,30 € 0,30
ASN Milieu & Waterfonds € 0,35 € 1,00
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,40 € 0,70
ASN Microkredietfonds € 0,50 € 0,20
ASN Groenprojectenfonds € 0,40 € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,00 € 0,15
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00 € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,00 € 0,20
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,00 € 0,15
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,00 € 0,50
ASN Biodiversiteitsfonds - Nog geen dividend

Hoeveel dividend krijg jij over 2021?

De informatie over je fondsen en participaties vind je in Mijn SNS of de SNS Mobiel Bankieren app, bij ‘Beleggen’.  

Dividend vs. rendement

Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar als je geen dividend krijgt uitgekeerd, heeft dat geen gevolgen voor je totaalrendement. Dat zit zo: Doordat je geen dividend krijgt uitgekeerd, blijven de opbrengsten uit dividend en rentes die het fonds in 2020 heeft ontvangen, in het fonds. Dat betekent dat de waarde van het fonds – en daarmee je koersresultaat – stijgt. Met andere woorden: het niet uitkeren van de dividenden wordt gecompenseerd door een hoger koersresultaat.

Uitleg over het dividend per fonds

Hieronder vind je de uitleg over het dividend per fonds.

 • Algemeen
  De hoogte van het dividend hangt onder andere af van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, uitkeren als dividend, of een combinatie hiervan.

  Resultaat 2021
  Het fonds heeft over 2021 meer dividend ontvangen dan over het jaar 2020. Bedrijfswinsten lieten over het algemeen een sterk herstel zien in vergelijking met het begin van de coronacrisis in 2020. Dit kwam onder andere door de lockdownmaatregelen die over de hele wereld geleidelijk werden teruggeschroefd. Bedrijven werden hierdoor positiever over hun vooruitzichten en begonnen ook weer dividenden uit te keren.

  Goed om te weten
  Een fondsmanager beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het in de portefeuille past. Wat een bedrijf met zijn winst doet, weegt minder zwaar. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

 • Het dividend dat het fonds kan uitkeren, wordt vooral bepaald door de couponrente die het fonds ontvangt op de leningen waar het in belegt. In 2021 was die rente nog steeds erg laag. Voor een aantal obligaties was het zelfs negatief. Daarom is het dividend over 2021 beperkt, net als in 2020.

 • Algemeen
  De hoogte van het dividend van het ASN Milieu & Waterfonds hangt onder andere af van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, uitkeren als dividend , of een combinatie hiervan.

  Het ASN Milieu & Waterfonds belegt vooral in bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied van milieutechnologie. Die bevinden zich vaak nog in de opbouwfase. Daarom kiezen ze er vaak voor om de winst van het bedrijf te herinvesteren om verdere groei en innovatie mogelijk te maken.

  Resultaat 2021
  Het fonds ontving over 2021 meer dividend dan over het jaar 2020. Bedrijfswinsten lieten over het algemeen een sterk herstel zien ten opzichte van het begin van de coronacrisis in 2020. Dit kwam onder andere door de lockdownmaatregelen die geleidelijk werden teruggeschroefd. Bedrijven werden hierdoor positiever over de toekomst en begonnen ook weer dividenden uit te keren.

  Goed om te weten Een fondsmanager beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het in de portefeuille past. Wat een bedrijf met zijn winst doet, weegt minder zwaar. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

 • Algemeen
  De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds hangt onder andere af van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, uitkeren als dividend, of een combinatie hiervan.

  Resultaat 2021
  Het fonds heeft over 2021 meer dividend ontvangen dan over het jaar 2020. Bedrijfswinsten lieten over het algemeen een sterk herstel zien ten opzichte van het begin van de coronacrisis in 2020. Dit kwam onder andere door de lockdownmaatregelen die werden teruggeschroefd. Bedrijven werden hierdoor positiever over hun toekomst en begonnen ook weer dividenden uit te keren.

  Goed om te weten Een fondsmanager beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het in de portefeuille past. Wat een bedrijf met zijn winst doet, weegt minder zwaar. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

 • Het resultaat van ASN Microkredietfonds  was in 2021 positief.  Door lagere rentes daalden de rente-inkomsten van de leningenportefeuille licht, maar waren alsnog belangrijk voor het totaalrendement. En doordat microfinancieringsinstellingen in 2021 hun activiteiten weer konden oppakken, werd de waardering van meerdere beleggingen naar boven bijgesteld.

 • De rente-inkomsten over 2021 waren ongeveer hetzelfde als in 2020. Toch was het beleggingsrendement van het ASN Groenprojectenfonds over 2021 negatief. Dit komt door de stijging van de kapitaalmarktrente.Het fonds werkt namelijk met een bepaald waarderingssysteem: stijgt de kapitaalmarktrente? Dan gaat de waardering van de leningen omlaag, en andersom. Ook in 2022 is de kapitaalmarktrente al flink gestegen waardoor de afgiftekoers dit jaar verder daalde.

  Het negatieve rendement zegt dus niets over de rente-inkomsten en de gezondheid van de leningen in de portefeuille. Er vond eind 2021 maar 1 kleine waardecorrectie plaats op een totaal van zo’n 150 leningen in de portefeuille. De verwachting isdat de leningen voor het volledige bedrag worden afgelost.

  Omdat het beleggingsrendement in 2021 negatief was, is ervoor gekozen om de rente-inkomsten in het fonds te laten en geen dividend uit te keren. Dit heeft geen invloed op je totale rendement.

 • Hieronder vallen: ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief / Defensief / Neutraal / Offensief / Zeer Offensief

  Dit jaar keren de meeste mixfondsen weer dividend uit over 2021. Vorig jaar was dat vanwege de herstructuering van de beleggingsfondsen niet zo. De dividenduitkering van de mixfondsen ligt dit jaar wel een stuk lager dan de dividenduitkering van de ASN Beleggingsfondsen, waarin de mixfondsen beleggen. De hoogte van de dividenduitkering hangt vooral af van het dividend dat de mixfondsen zelf ontvingen in 2021. Deze waren lager door de uitbraak van de coronapandemie in 2020.

  Één mixfonds is hier een uitzondering op en keert dit jaar geen dividend uit: hetASN Duurzaam Mixfonds Defensief. Door beperkte inkomsten in 2021 en een grote toevoeging aan de afrondingsreserve, is ervoor gekozen om de inkomsten in het fonds te houden en geen dividend uit te keren. Dit gaat niet ten koste van je rendement.

Beleggen voor de lange termijn

Beleggen voor de lange termijn

Lees meer over de kracht van beleggen voor de lange termijn.
Beleggen met weinig geld

Beleggen met weinig geld

Voor beleggen hoef je geen groot vermogen te hebben, als je het maar de tijd geeft om te groeien.