MiFiD

Per 1 november 2007 is voor beleggingsondernemingen, banken en beleggers binnen Europa de MiFID in werking getreden. In Nederland is daartoe de Wet op het financieel toezicht aangepast.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Wat is MiFID?

De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Deze Europese richtlijn heeft als doel de concurrentie binnen de Europese markt te bevorderen en dezelfde bescherming te bieden aan alle Europese particuliere beleggers.

SNS gaat als volgt om met enkele belangrijke onderwerpen uit MiFID:

Cliëntclassificatie:

Onder MiFID zijn er drie categorieën van klanten: hoe professioneler de klant, hoe minder beleggersbescherming. SNS beschouwt alle beleggende klanten als 'niet professioneel'; met de meeste beleggersbescherming. Dit betekent onder meer, dat SNS zoals nu al het geval is, haar beleggingsadvies en vermogensbeheer afstemt op de persoonlijke en financiële situatie van de klant. SNS maakt daarbij voor alle klanten gebruik van beleggingsprofielen. De adviezen (en bij Vermogensbeheer: transacties) zijn in overeenstemming met het vastgestelde profiel.

Orderuitvoeringsbeleid:

SNS neemt bij het uitvoeren van orders alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar klanten te behalen. In haar orderuitvoeringsbeleid staat beschreven hoe we orders uitvoeren of doorzenden.

Belangenconflicten:

SNS (als onderdeel van de Volksbank) voert een beleid om belangenconflicten met of tussen cliënten zoveel mogelijk te voorkomen. Een beknopte samenvatting van het beleid rond belangenconflicten kun je hier downloaden.

Transparantie van vergoedingen of provisies tussen marktpartijen:

SNS ontvangt sinds 1 januari 2014 geen distributievergoeding (provisie) meer van de fondsaanbieders. Dit geldt voor alle beschikbare fondsen, dus ook voor de fondsen waarvan geen goedkopere variant beschikbaar is gekomen.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.