Duurzaam beleggen: goed voor jou én de wereld

Met duurzaam beleggen sla je 2 vliegen in 1 klap: rendement voor jezelf én voor de wereld. Wat is duurzaam beleggen? En waarom zou je ervoor kiezen?

Sparen of beleggen

Let op: met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is investeren in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Bij duurzaam beleggen spelen de effecten van het ondernemen op milieu en maatschappij een belangrijke rol. Bij SNS kun je beleggen in 12 ASN Duurzame beleggingsfondsen.

Wat is groen beleggen?

Groen beleggen is een vorm van duurzaam beleggen. Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Daar kun je fiscaal voordeel mee behalen. Meer informatie over de fiscale voordelen vind je hier.

Is duurzaam beleggen wat voor jou?

Wil je dat bedrijven, overheden en projecten waarin je belegt rekening houden met mens, dier en natuur? Dan is duurzaam beleggen wat voor jou. Want zo stimuleer je met je beleggingsgeld duurzame bedrijven, landen en projecten. Je laat je geld werken voor een duurzamere wereld, waar mensen prettig kunnen leven en de natuur beschermd wordt.

Maar er zijn meer redenen waarom je voor duurzaam beleggen zou kunnen kiezen. We noemen er 3:

1. Rendement vergelijkbaar met traditionele beleggingen

Onze ervaring is dat het rendement van duurzaam beleggen op lange termijn vergelijkbaar is met dat van ‘traditioneel’ beleggen.

Beleg je duurzaam, dan investeer je in bedrijven met een duurzame strategie. Die strategie levert de bedrijven 4 voordelen op die goed zijn voor hun winst – en dus voor jouw belegging:

  1. Ze respecteren mensenrechten, dus ook de rechten van hun medewerkers. Die zetten zich graag in voor een organisatie met een mensgericht personeelsbeleid. Duurzame bedrijven profiteren optimaal van de inzet en creativiteit van hun mensen.
  2. Ze respecteren de rechten van hun klanten. Duurzame telecombedrijven bijvoorbeeld respecteren het recht op privacy. Voedingsbedrijven nemen maatregelen om obesitas te verminderen. Zo binden ze klanten aan zich.
  3. Ze houden zich aan klimaat- en milieuwetten. Daardoor is de kans op een milieuschandaal – met alle negatieve publiciteit van dien – klein. Als de wetten voor CO2-uitstoot strenger worden, voldoen ze makkelijker aan de eisen.
  4. Ze besparen kosten doordat ze minder energie en water gebruiken, minder afval produceren en zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door recycling. Daarmee spelen ze in op het feit dat grondstoffen steeds schaarser worden.

Duurzaamheid heeft dus op de langere termijn een positief effect op de bedrijfsresultaten. En dat levert financieel rendement én een betere wereld op.

2. Duurzaam beleggen: minder kans op mislukking

Voor duurzaam beleggen worden bedrijven uitgebreid doorgelicht. Er wordt verder gekeken dan alleen naar de financiële situatie. Op deze manier worden zorgvuldig keuzes gemaakt waarin wel en waarin niet te beleggen.

3. Duurzame beleggingen zijn de toekomst

Steeds meer beleggers stappen over op duurzaam beleggen. Bedrijven die investeren in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij zijn innovatief en richten zich op vernieuwende technologieën waardoor zij op termijn beter zouden kunnen presteren.

Daarom kiezen wij voor ASN Duurzame beleggingsfondsen

  • Beleggen in goed presterende bedrijven die vooruitkijken
  • Beleggen in microfinanciering en duurzame overheden
  • Zerotolerancebeleid ten aanzien van wapens
  • Geen beleggingen in olie- en gasbedrijven

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico's met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Het is goed om je hiervan bewust te zijn. Beleg daarom met geld dat je overhebt naast een buffer voor onvoorziene uitgaven.

Tip! Beleg alleen in beleggingsproducten die aansluiten bij je kennis en ervaring. En lees je goed in. In het Essentiële-informatiedocument (Eid) en op de pagina’s van de afzonderlijke fondsen lees je meer over de kenmerken en risico’s van de fondsen.

Met de risico-indicator kun je het risico van een beleggingsfonds inschatten en met elkaar vergelijken. Hoe hoger het cijfer, hoe harder de koersen van de belegging stijgen en dalen, dus: hoe groter het risico. Bekijk ook Veilig beleggen.

Risico Indicator
Periodiek beleggen

Periodiek beleggen

Met periodiek beleggen bepaal je zelf hoeveel je inlegt en wanneer. Lees meer over de kracht van periodiek beleggen.
Onze duurzame beleggingsfondsen

Onze duurzame beleggingsfondsen

Ben je benieuwd waarin je kunt beleggen bij SNS? Bekijk de beleggingsfondsen, rendementen en de bijbehorende risico's.