Samenwerken met het mbo: een win-winsituatie

Utrecht, 7 februari 2024 - Als de mbo-studenten in Drachten en Heerenveen langs de SNS-winkel lopen, zwaaien ze vaak even naar binnen. De meesten kennen Maaike de Boer en andere SNS-adviseurs van de gastlessen op school, anderen hebben stagegelopen of meegewerkt aan de groepschallenge bij SNS. De vertrouwde sfeer tussen bank en jongeren is typerend voor de rol die SNS hier speelt in het mbo-onderwijs. “We werken op veel terreinen samen en dat voelt heel vanzelfsprekend voor een maatschappelijke bank.”
SNS Heerenveen werkt samen met MBO

SNS-adviseur Maaike de Boer vertelt hoe het contact met het Firda, de plaatselijke mbo-school, tot stand kwam: “Twee jaar geleden waren we op zoek naar nieuwe collega’s, en we dachten: misschien kunnen we de vacature wel bij het mbo uitzetten. Tot onze verrassing bood de school aan de advertentie rechtstreeks door te sturen naar alle studenten die een commerciële opleiding volgden. Uiteindelijk leverde dat drie kandidaten op waarvan we er eentje konden aannemen.”

Het eerste contact was gelegd – en dat leidde in de maanden daarna tot samenwerking op meerdere terreinen. Maaike: “Van het één kwam het ander. Ik bood aan om gastlessen te geven over financiële onderwerpen – daar wilden zij graag gebruik van maken. Het Firda vroeg op haar beurt of we wel eens stageplekken hadden voor mbo’ers – dat hadden we zeker. De lijntjes waren kort, en zo wisten we elkaar op steeds meer terreinen te vinden.”

Gastlessen

De gastlessen van Maaike werden ingepast in het lesprogramma over financiële kennis. Maaike: “Jongeren hebben behoefte aan basiskennis over geldzaken. Hoe voorkom je dat je in de schulden komt? Hoe ga je om met de verleidingen op sociale media? Geldzaken hebben grote invloed op schoolprestaties. Wie geldproblemen heeft is vaker ziek, mist daardoor lessen en loopt achterstand op. Zo kun je in een negatieve spiraal komen. Als menselijke bank ligt daar voor ons een mooie kans om financiële kennis te delen en impact te maken.”

Mbo-studenten van het Firda in de SNS-winkel in Drachten

Mbo-studenten van het Firda in de SNS-winkel in Drachten

Inmiddels doen ook andere collega’s van Maaike mee met het geven van de gastlessen. De lesinhoud wordt bepaald in overleg met de docenten. Er komen allerlei onderwerpen aan bod zoals BKR-registratie, het kopen of huren van een huis, studiefinanciering en meer. “Het voorbereiden van de lessen kost best wel wat tijd, maar voor sommige dingen kan ik gebruikmaken van de checklist van het 18-jaargesprek,” aldus Maaike.

Aanvulling voor vakdocenten

Vakdocenten weten SNS sinds kort te vinden als ze op zoek zijn naar verdieping op een specifiek onderwerp. “Er was een docent die vroeg om een gastles over de WFT. Het ging daarbij over professioneel gedrag van de adviseur, en de docent vroeg of wij konden vertellen hoe dat in de praktijk werkt. Mijn collega’s Roelof Wever en Stephan Pas hebben toen een gastles gegeven bij ons in de winkel.”

Klantteam Manager Niek Herder tijdens een gastles op het mbo

Klantteam Manager Niek Herder tijdens een gastles op het mbo

Het lesgeven is leuk om te doen, vindt Maaike, al is het niet altijd makkelijk om de aandacht van de studenten vast te houden. “Je leert allerlei trucjes om ze bij de les te houden. Mijn collega Niek Herder heeft bijvoorbeeld een keer een filmpje van een influencer laten zien die gouden bergen beloofde als je ergens in zou investeren. Na afloop vroeg hij: ‘wat klopt er niet aan dit filmpje?’ Het helpt ook om een saai onderwerp, zoals pensioenen, te combineren met iets wat ze cool vinden, zoals beleggen.”

Groepschallenge

In het kader van een ‘groepschallenge’ gingen zo’n 100 leerlingen van het Firda vorig jaar in groepjes van 10 aan de slag bij bedrijven uit de regio. Doel was om bij zo’n bedrijf een bestaand probleem op te lossen. Eén groepje nam bij SNS de challenge aan: hoe overtuigen we studenten van het belang om face-to-face, dus in een bankwinkel met iemand over je geldzaken te praten? De studenten werden uitgenodigd in de SNS-winkel in Drachten om dit te onderzoeken en hierover een adviesrapport te maken.

Studenten van het Firda tijdens de eindpresentatie van hun groepschallenge

Studenten van het Firda tijdens de eindpresentatie van hun groepschallenge

Maaike: “De studenten gingen super enthousiast aan de slag. Ze vonden het gewoon heel leuk bij ons. In het begin vroegen ze zich wel af waarom je bij een bankwinkel langs zou moeten komen als je ook zaken in je app kunt regelen. Daar konden wij vervolgens het gesprek over aangaan. Stel je wilt een huis kopen, hoe ga je dat dan financieren, welk plan heb je voor de toekomst? Het bleek al snel dat ze daarover toch liever face-to-face met iemand wilden praten. Gaandeweg kregen ze steeds meer begrip voor het verhaal van SNS als de menselijke, toegankelijke bank en konden ze het ook uitleggen aan anderen.”

Ambassadeurs

De studenten maakten een video met hun bevindingen en toonden die tijdens de eindpresentatie van de groepschallenge. Dat gebeurde in aanwezigheid van alle andere teams en de afgevaardigden van de bedrijven. Maaike: “Tientallen studenten en ondernemers uit de regio hebben daardoor kennisgenomen van het verhaal en de aanpak van SNS. Sommige studenten zijn ook klant bij ons geworden. Maar belangrijker is dat we daardoor onze stem in de lokale samenleving duidelijk hebben laten horen. We hebben ambassadeurs gemaakt, niet alleen op het Firda, maar ook daarbuiten.”

De samenwerking tussen SNS en het Firda heeft inmiddels structurele vormen aangenomen. De gastlessen gaan ook het komend jaar gewoon door, er komen nieuwe stageplekken en de groepschallenge krijgt een vervolg. “Ik had niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn om zo’n goede relatie met een school op te bouwen,” zegt Maaike. “Vanaf het begin merkte ik dat de behoefte er ook bij hen was. Beide partijen beseffen dat het een win-winsituatie is, en daardoor loopt het eigenlijk vanzelf.”

SNS staat voor gelijke groeikansen. Mbo-studenten en vakmensen zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Als bank kunnen wij hen bij uitstek vooruithelpen. Door kennis te delen, vakwerk te waarderen en aandacht te hebben voor hun mentaal welzijn. Veel collega’s in het land draaien daarom mee op mbo’s, tijdens evenementen of lessen. Vanuit Utrecht coördineren we ook initiatieven om SNS beter op de kaart te krijgen bij mbo-scholen. Daarvoor zijn we in gesprek met de MBO Raad, de NJR, het ministerie van OCW, WorldSkills Netherlands en natuurlijk de scholen zelf.