Raad van Toekomst lanceert actieagenda namens de nieuwe generatie

raad van toekomst kick off
Veel jongvolwassen ervaren een grote afstand tussen wat banken doen en wat er in hun eigen levens speelt. De Raad van Toekomst, een jongerenparticipatie-initiatief van SNS, is in het leven geroepen om deze kloof te dichten. Bij de officiële kick-off stelde de Raad een actieagenda op met drie belangrijke knelpunten waar zij zich het komend jaar op richten.

De Raad van Toekomst is een panel van 10 jongvolwassenen die SNS een jaar lang adviseren over onderwerpen die de nieuwe generatie bezighouden. Deze maand ging de Raad officieel van start. Tijdens de eerste bijeenkomst droegen de leden verschillende knelpunten aan die zij ervaren in hun dagelijkse omgeving. Hieruit werden drie kwesties geselecteerd waaraan SNS volgens de Raad meer aandacht aan zou moeten besteden. In samenspraak heeft de Raad daarop de volgende actieagenda opgesteld:

  • Kansenongelijkheid – De Raad streeft naar gelijke kansen voor iedereen. Hoe zorgen we voor gelijke kansen op een woning, stage of werkplek? En hoe kunnen overheid en financiële instituties helpen?
  • Financiële opvoeding – Wat als financiële opvoeding niet van je ouders komt? Hoe maak je goede keuzes met betrekking tot je financiën en hoe ga je om met schulden – van Klarna krediet tot studieschuld? Financiële educatie zit volgens de Raad onvoldoende in het basis lespakket. Welke rol speelt het onderwijs? En welke rol is weggelegd voor de bank?
  • De ‘dag van morgen’ – Zorgen over morgen? De Raad van Toekomst agendeert haar financiële toekomst nú. Denk hierbij aan de houdbaarheid van het pensioenstelsel, maar ook de rol van de bank op het gebied van duurzaamheid en overconsumptie.

Naast deze actieagenda gaat de Raad van Toekomst ook met enkele concrete vraagstukken van SNS aan de slag. De Raad zal onder meer meewerken aan een woningpropositie voor starters en meedenken hoe de 200 winkels van SNS recht kunnen doen aan de behoefte en belevingswereld van jongvolwassenen.

Koptelefoons af

De samenstelling van de Raad is divers, met uiteenlopende achtergronden, levensfases en interesses. Toch merken de jongvolwassenen dat ze veelal tegen dezelfde knelpunten aanlopen. De kracht van de Raad zit dan ook in het collectief, in een tijd waarin individualisme volgens de leden steeds merkbaarder is. “We leven in een land waar iedereen zo met zichzelf bezig is,” zegt raadslid Ted Wijnen. “Het is verfrissend om als Raad van Toekomst nu eens naar onze generatie te kijken als één groter geheel." Raadslid Marlon Kisteman vult aan: "Dat herken ik heel erg. Soms kijk ik om mij heen en zie ik iedereen met koptelefoons in zijn eigen wereld weggedoken. Dan denk ik: shit, ik heb ook een koptelefoon op. Misschien moet ik die wat vaker afzetten."

Adviesorgaan voor de menselijke bank

SNS wil met de Raad van Toekomst de nieuwe generatie een nadrukkelijke stem geven in het beleid van de bank. Angela Eijlander, directeur van SNS: “We willen een ander soort bank zijn, een menselijke bank. Juist jongvolwassenen moeten kunnen vertrouwen op een toekomst waarin zij gelijke kansen krijgen. Om die toekomst te bewerkstelligen is het belangrijk om deze groep, de Raad van Toekomst, actief te betrekken bij ons beleid en ons door hen te laten adviseren met onderwerpen die zij zelf aandragen. Dit is precies wat ze gedaan hebben met de opgestelde actieagenda. Samen met de Raad van Toekomst kijken we nu hoe we hier als bank invulling aan kunnen geven.”

Maak kennis met de Raad

De leden van de Raad van Toekomst stellen zichzelf voor op sns.nl/raad-van-toekomst. Op deze website vind je ook meer informatie over de Raad.

Raad van Toekomst

V.l.n.r.: Kelly, Bilal, Marlon, Justin, Maud, Sander, Rick, Xiara, Ted, Elijah