Expertisecentrum Gelijke Groeikansen presenteert halfjaarupdate

Het Expertisecentrum Gelijke Groeikansen van SNS heeft in de eerste helft van 2023 stappen gezet in het aanjagen van gelijke groeikansen in Nederland. Het team werkt aan de maatschappelijke impact van SNS door te luisteren naar de stem van jongvolwassenen, door de blik op de samenleving te houden en door samen te werken met relevante maatschappelijke partners. De Halfjaarupdate Gelijke Groeikansen biedt een overzicht van alle activiteiten en diensten van SNS die bijdragen aan gelijke groeikansen in Nederland.
selectiedag Raad van Toekomst

Raad van Toekomst

Om meer inzicht te krijgen in de leefwereld en dilemma's van jongvolwassenen organiseerde het Expertisecentrum onder meer verschillende Jongerenboards. Daardoor kon de thematiek en aanpak met betrekking tot gelijke groeikansen verder worden aangescherpt. Een nieuw initiatief is de Raad van Toekomst, een adviesorgaan van 10 jongvolwassenen die de bank één jaar gaat adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor hun generatie, zoals frustraties over de woningmarkt en stress over studiefinanciering. De raad gaat half september van start.

Slagvaardiger en zelfverzekerder

Een andere highlight is de uitgave van het boek Jonge schouders. Groeikansen voor de nieuwe generatie. Dit boek is een verkenning van alles wat er speelt in de samenleving op het gebied gelijke groeikansen voor jongvolwassenen. Het boek bevat concrete aanbevelingen en groeikansen om Nederlandse jongvolwassenen financieel slagvaardiger en zelfverzekerder te maken. De auteurs, drie strategische adviseurs van het Expertisecentrum Gelijke Groeikansen, noemen het boek “een uitgestoken hand aan iedereen die zich samen met ons wil inzetten voor gelijke groeikansen voor ieder mens.”

Een overzicht van alle highlights vind je in de Halfjaarupdate Gelijke Groeikansen.

Stevig fundament

Kern Lead Ellen Jongerius: “We hebben het afgelopen half jaar met ons Expertisecentrum een stevig fundament gelegd om verder te bouwen aan gelijke groeikansen. Niet alleen door onze expertise te ontwikkelen, maar vooral door te luisteren naar jongvolwassenen en samen te werken met maatschappelijke organisaties. Als het gaat om gelijke groeikansen zijn er nog veel stappen te zetten in Nederland. Met ons geluid en onze oplossingen willen we een grotere en meer zichtbare bijdrage leveren.”

Meer weten?

Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.