De loonkloof en je vermogen

In maart 2022 deden we onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En hoe die volgens jongvolwassenen verkleind kan worden. Het zorgt namelijk niet alleen voor een lager salaris voor vrouwen, maar de loonkloof heeft ook invloed op vermogensopbouw, pensioen en het kopen van een huis. Want uiteindelijk betekent minder salaris vaak ook minder geld om te sparen.

Verdien je evenveel?

Een derde van de Nederlandse jongvolwassenen (18-35 jaar) heeft geen idee of er in het bedrijf waar zij werken een loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat. Daarnaast geeft 1 op de 4 vrouwen aan dat ze niet weten of ze evenveel verdient als haar mannelijke collega met dezelfde functie. Ook verschillen mannen en vrouwen duidelijk van mening over de loonkloof. 14% van de jongvolwassen mannen vindt het namelijk logisch dat zij meer verdienen dan vrouwen in dezelfde functie. Ook vindt bijna 40% van de Nederlandse mannen dat Nederland goed bezig is om de loonkloof te verkleinen. Versus 10% van de vrouwen. Een belangrijk inzicht!

Kennis over salarissen

Hoe verkleinen we de kans op een loonkloof? Driekwart van de jongvolwassenen vindt dat transparantie over salaris kan helpen bij het oplossen van de loonkloof. Niet gek dus dat 83% graag salarissen wil zien in vacatures. Nu gebeurt dat maar in 26%[1] van de vacatures. Ook rust er een taboe op het bespreken van salarissen. Jongvolwassenen weten het salaris van hun eigen partner wel (slechts 2,4% weet dat niet). Maar het salaris van hun directe leidinggevende weet 64% niet. Werkgevers staan dus met stip op nummer 1 om de kar te trekken om de loonkloof te dichten. Een mooie start is het openbaar maken van salarissen in vacatures.

[1] Bron: Jobdigger (2020)

Werkgever aan zet

Angela Eijlander, onze directievoorzitter: ‘We zien in dit onderzoek en ook in onze gesprekken met jongvolwassenen in ons jongerenboard dat zij echt behoefte hebben aan meer openheid over salarissen. We moeten met elkaar meer aandacht aan ze geven. En ze laten weten wat iemand waard is vanaf de 1e baan. Verandering is echt nodig. We hopen dan ook dat andere bedrijven ook salarissen gaan toevoegen in vacatures. Dat is een mooie 1e stap.’

SNS en de loonkloof

We hebben, als onderdeel van de Volksbank, een inclusiviteitsbeleid en streven onder andere naar gendergelijkheid. Daar past ook bij dat mannen en vrouwen, in een gelijke situatie, dezelfde beloning krijgen. Sinds 2019 wordt er daarom jaarlijks intern onderzoek gedaan naar de loonverschillen. Uit de cijfers van 2021 blijkt dat de loonkloof binnen de Volksbank slechts 0,04% is. Ook tonen we in vacatures de salarisschalen van de functies.

Wil jij (beter) leren onderhandelen over je salaris? Kijk dan de livestream ‘Weet wat je waard bent’ met Merel van der Wouden terug via deze link

Onderzoeksverantwoording

De bruto steekproef bestond uit 2.532 Nederlanders in de leeftijd 18 t/m 35 jaar. Zij waren representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, regio en provincie. We voerden het onderzoek uit tussen 10 en 16 maart 2022. In totaal hebben van deze groep 1.064 respondenten deelgenomen aan het onderzoek, een respons van 47%. Van hen hebben 1.033 alle onderzoeksvragen beantwoord. Met een betrouwbaarheid van 95% is de conclusie dat de steekproefuitkomst maximaal 3% kan afwijken van de werkelijke situatie. Dit betekent dat met 95% zekerheid gesteld kan worden dat de percentages die uit het onderzoek naar voren komen, in werkelijkheid niet meer dan 3% hoger of lager liggen.

Meer nieuws

Meer nieuws

Bekijk ons laatste nieuws, onze acties en campagnes.