Fraude

Fraude met verzekeringen. Een vervelende zaak natuurlijk. En nadelig voor al onze klanten. Want als de verzekeraar onterecht geld uitkeert, heeft dat gevolgen voor de premie die jij als klant betaalt. Daarom doet de verzekeraar er alles aan om fraude te voorkomen en te verminderen.

Wat is fraude?

Verzekeringsfraude houdt in dat een verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde misbruik maakt van een verzekering. Het doel daarvan is meestal geld uitgekeerd te krijgen terwijl deze persoon daar geen recht op heeft.

Voorbeelden van fraude

 • Niet eerlijk opgeven van informatie.
 • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe wordt fraude opgespoord?

 • De verzekeraar werkt met computerprogramma’s die fraude herkennen.
 • Samen met andere verzekeringsmaatschappijen verzamelt de verzekeraar informatie over fraude in een overkoepelend systeem (FISH). Hierdoor is fraude beter op te sporen.

Dankzij deze maatregelen kan de verzekeraar terechte schadeclaims sneller afhandelen. Jij hebt er dus ook baat bij.

Welke maatregelen worden genomen bij fraude?

Bij fraude neemt de verzekeraar een aantal maatregelen, zoals:

 • De verzekeraar vergoedt de schade niet. Als de schade al is vergoed, wordt het geld teruggevorderd.
 • De verzekeraar stopt de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die de fraudeur via ons heeft.
 • De verzekeraar sluit de fraudeur uit van andere verzekeringen in de toekomst.
 • De verzekeraar meldt de fraude aan Stichting CIS, die fraudezaken registreert. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Je vindt hier meer informatie over in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen.
 • De verzekeraar doet aangifte bij de politie.
Schade door fraude?

Schade door fraude?

Heb je een SNS Verzekering? En heb je schade opgelopen door fraude? Meld ons dit dan zo snel mogelijk.