Fraude

Fraude met verzekeringen. Een vervelende zaak natuurlijk. En nadelig voor al onze klanten. Want als wij onterecht geld uitkeren, heeft dat gevolgen voor de premie die jij als klant betaalt. Daarom doen wij er alles aan om fraude te voorkomen en verminderen.

Wat is fraude?

Verzekeringsfraude houdt in dat een verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde misbruik maakt van een verzekering. Het doel daarvan is meestal geld uitgekeerd te krijgen terwijl deze persoon daar geen recht op heeft.

Voorbeelden van fraude

 • Niet eerlijk opgeven van informatie.
 • Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd.
 • Veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen we fraude op?

 • We werken met computerprogramma’s die fraude herkennen.
 • Samen met andere verzekeringsmaatschappijen verzamelen we informatie over fraude in een overkoepelend systeem (FISH). Hierdoor is fraude beter op te sporen.

Dankzij deze maatregelen kunnen we terechte schadeclaims sneller afhandelen. Jij hebt er dus ook baat bij.

Welke maatregelen nemen we bij fraude?

Bij fraude nemen we een aantal maatregelen, zoals:

 • We vergoeden de schade niet. Als de schade al is vergoed, vorderen we het geld terug.
 • We stoppen de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die de fraudeur bij ons heeft.
 • We sluiten de fraudeur uit van andere verzekeringen in de toekomst.
 • We melden de fraude aan Stichting CIS, die fraudezaken registreert. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Je vindt hier meer informatie over in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen.
 • We doen aangifte bij de politie.
Schade door fraude?

Schade door fraude?

Heb je een SNS Verzekering? En heb je schade opgelopen door fraude? Meld ons dit dan zo snel mogelijk.