Hypotheek met een tijdelijk contract

Steeds meer mensen hebben een baan zonder vast contract. Heb jij een tijdelijk contract en wil je een hypotheek afsluiten? Bij ons kan dat meestal gewoon. Het uitrekenen van wat je kunt lenen gaat wel anders dan als je een vast contract hebt.

Wat is vast inkomen en wat niet?

Vast inkomen is ‘inkomen uit een dienstverband voor onbepaalde tijd waarvan de proeftijd is verstreken’. Is je proeftijd voorbij? Dan zien we het loon uit je vaste arbeidscontract dus als ‘vast inkomen’ en heb je in principe aan een recente salarisstrook genoeg om je inkomen in te vullen en de maximale hypotheekberekening. Zit je nog in je proeftijd, of heb je een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaarcontract? Dan zien we jouw salaris als ‘niet-vast inkomen’ en hebben we extra informatie nodig om je hypotheekmogelijkheden door te rekenen.

Een tijdelijk contract met intentieverklaring


Op de regel hierboven is 1 uitzondering: als je werkgever in een ‘intentieverklaring’ zwart op wit verklaart dat hij van plan is om je in vaste dienst te nemen, dan telt wat je verdient met je tijdelijk contract als vast inkomen. Je proeftijd moet ook in dit geval voorbij zijn. We berekenen je mogelijke hypotheek dan met dit inkomen.

Bereken je maximale hypotheek zonder vast contract


Om uit te kunnen rekenen wat je ongeveer kunt lenen heb je een jaarinkomen nodig. Heb je geen vast contract en geen intentieverklaring, dan bereken je dat voor een SNS Hypotheek als volgt:

1.    Je berekent het gemiddelde van je jaarinkomens van de afgelopen 3 jaar

2.    Je kijkt wat je nu per jaar verdient

3.    Van deze twee bedragen vul je het laagste in bij de berekening

Een voorbeeld:

Geraldine heeft de laatste jaren verschillende tijdelijke contracten gehad. Op haar belastingaangiften staan de volgende jaarinkomens:

2013: € 25.000
2014: € 32.000
2015: € 33.000

Gemiddeld is dat (€ 25.000 +  € 32.000 + € 33.000) / 3 = € 30.000

In haar huidige baan verdient ze € 2.000 per maand en krijgt ze 8% vakantiegeld. Dat levert een jaarinkomen op van € 25.920. Dat is lager dan het gemiddelde van de jaren daarvoor, dus rekent ze bij de berekening van haar maximale hypotheek met die € 25.920.

Wat je kunt lenen is trouwens niet alleen afhankelijk van wat je verdient. Je hypotheek mag ook niet hoger zijn dan 102% van de waarde van je huis. Deze ‘loan to value (LTV)’ ligt wettelijk vast en daalt nog verder naar 100% in 2018. Andere bezittingen, zoals spaargeld of beleggingen, of schulden, zoals een studieschuld, hebben ook invloed op wat je kunt lenen.

Vragen?

Heb je vragen over het krijgen van een hypotheek met een tijdelijk contract? Kom je er niet uit met de berekening? Onze adviseur helpt je graag!

Een helpende hand?

Een helpende hand?

Je ouders kunnen je helpen bij het kopen van je eerste huis.
Weten waar je aan toe bent?

Weten waar je aan toe bent?

De SNS Adviseur kijkt wat jouw mogelijkheden zijn voor een hypotheek zonder vast contract.