De rente en kosten van een SNS Bedrijfshypotheek

De rente van je bedrijfshypotheek vind je hier. Iedere maand los je af en betaal je rente voor je bedrijfshypotheek. Ook zie je welke kosten er zijn voor het afsluiten en aanpassen van je bedrijfshypotheek.

1.   Rente en aflossing SNS Bedrijfshypotheek

Elke maand betaal je rente en los je af. Het rente- en aflossingsbedrag wordt maandelijks achteraf van je betaalrekening geïncasseerd. Elk jaar los je minimaal 5% van je bedrijfshypotheek af. Het rentepercentage verandert tijdens de rentevaste periode niet.

De rente

De hypotheekrente die je betaalt, hangt af van de tariefgroep waarin je bedrijfshypotheek valt. Een tariefgroep vertelt wat de verhouding is tussen je hypotheek en de waarde van je bedrijfspand. Dit noemen we de schuld-marktwaardeverhouding.

Hoe hoger je hypotheek in vergelijking met de waarde van je bedrijfspand, hoe meer risico wij lopen en hoe hoger je rente. Maar andersom werkt het ook: hoe lager je schuld-marktwaardeverhouding, hoe lager ons risico is. Je betaalt dan een lagere rente.  

Je berekent heel eenvoudig in welke tariefgroep je valt: deel je hypotheekschuld door de waarde van je bedrijfspand en vermenigvuldig dit met 100.

Rentetarieven SNS Bedrijfshypotheek lineair
(afgesloten na 1 februari 2020)

Schuld-waardeverhouding 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Tariefgroep ≤ 55% 1,90% 1,95% 2,00% 2,50%
Tariefgroep > 55% tot ≤ 70% 2,35% 2,40% 2,45% 2,95%
Tariefgroep > 70% tot ≤ 80% 2,65% 2,70% 2,75% 3,25%
Tariefgroep > 80% tot ≤ 90% 2,95% 3,00% 3,05% 3,50%
Tariefgroep >90% 4,95% 5,00% 5,05% 5,45%

Deze rentes gelden vanaf 1 februari 2020 en tot de volgende wijziging. Deze rentes gelden voor nieuwe leningen en renteverlengingen. De rente verandert niet tijdens de rentevaste periode.

Overige rentetarieven zakelijke hypotheken

Ben je ook benieuwd naar de rente voor de rentevaste perioden van 2,4 of 6 jaar? Of heb je een aflosvrije bedrijfshypotheek die is afgesloten voor 1 februari 2020 of een vastgoedhypotheek? En wil je de rentes weten voor een nieuwe rentevaste periode? Alle rentetarieven vind je in de pdf.

Hoe is de rente opgebouwd?

Je rente bestaat uit verschillende onderdelen:

A. Het basistarief

Om geld uit te kunnen lenen, moeten we zelf ook geld aantrekken. Dit doen we op de internationale geld- en kapitaalmarkt. Dat kost ons geld: hierop baseren we het basistarief.

B. Opslagen

Opslagen door ontwikkelingen kapitaalmarkten en -kosten

Bovenop het basistarief betalen we opslagen als we geld voor langere tijd inkopen. Daarnaast betalen we ook voor het aanhouden van geld.  Wat de hoogte van de opslagen ook bepaalt:

 • De verplichte kapitaalbuffers die we moeten aanhouden voor verwachte en onverwachte verliezen.
 • Het vertrouwen van de investeerders in onze bank en in de economie.

De individuele risico-opslag

Afhankelijk van je schuld-marktwaarde verhouding val je in één van de tariefgroepen. Elke tariefgroep heeft een andere opslag. Hoe lager de schuld-marktwaarde verhouding, hoe lager de rente. De schuld-marktwaarde verhouding bestaat uit:

 • de hoogte van je openstaande schuld
 • de waarde van het onderpand

Doorlopende dienstverleningskosten

Dit zijn de kosten die we maken voor onder andere de administratie en het beheer van je lening, de kosten van personeel, gebouwen en computersystemen.

Winstopslag

Als commercieel bedrijf gebruiken we een deel van de rente om winst te maken.

Een nieuwe rentevaste periode

Als je rentevaste periode afloopt, krijg je van ons minimaal 2 maanden van tevoren een nieuw rentevoorstel. De schuld-marktwaardeverhouding wordt op dat moment opnieuw bepaald. Het rentevoorstel kan hierdoor lager of hoger zijn dan de rente die je nu hebt.

Goed om te weten Als je rentevaste periode afloopt, mag je dat leningdeel van je SNS Bedrijfshypotheek aflossen zonder dat je daarvoor een vergoeding betaalt. Ook betaal je geen administratiekosten.

2. Kosten SNS Bedrijfshypotheek

Kosten aanvragen SNS Bedrijfshypotheek

Dienstverlening Kosten
Kennismakingsgesprek Gratis
Aanvragen van de hypotheek € 125 per uur

De kosten krijg je van tevoren te horen. Onze medewerker laat je van tevoren weten hoeveel uur hij ongeveer nodig heeft voor de begeleiding en de werkzaamheden die horen bij het aanvragen van je bedrijfshypotheek.

Kosten bedrijfshypotheek aanpassen

Als je je SNS Bedrijfshypotheek wilt aanpassen, maak je ook kosten. Hieronder zie je wat de veelvoorkomende aanpassingen kosten.

Wat wil je regelen? Kosten
De rente tijdens de rentevaste periode tussentijds aanpassen. Een eventuele vergoeding voor het renteverlies.
Extra aflossen. Een eventuele vergoeding voor het renteverlies.
Iedere wijziging in de structuur, zoals het wijzigen van de naam. € 500.
De zakelijk lening verhogen. € 500.
Goed om te weten Neem eerst contact met ons op of je de aanpassing voor je bedrijf mag doorvoeren en of de voorwaarden van je lening hierdoor veranderen.

Vergoeding voor het renteverlies

Je betaalt soms extra als je (een deel van) je hypotheek eerder wilt aflossen dan afgesproken. Je betaalt dan voor de rente die we hierdoor mislopen. Dit noemen we een vergoeding voor het renteverlies.

In de pdf vind je een voorbeeld van hoe we de vergoeding voor het renteverlies berekenen. Je ziet hoe we:

 • het bedrag berekenen waarover je een vergoeding moet betalen
 • met welke rentes we de vergoeding berekenen
 • de vergoeding bepalen

  Een SNS Bedrijfshypotheek aanvragen?

  Een SNS Bedrijfshypotheek aanvragen?

  Neem contact met ons op: 030 -219 69 75. We helpen je graag verder.
  Je SNS Bedrijfshypotheek aanpassen?

  Je SNS Bedrijfshypotheek aanpassen?

  Lees hoe je je gegevens eenvoudig online wijzigt, extra aflost of juist meer kunt lenen.

   Terug naar boven