Wat betaal je voor een SNS Bedrijfshypotheek?

Welke rente je betaalt, hangt onder andere af van de rentevaste periode die je kiest en je bedrijfssituatie. Bekijk ook wat het kost als je je lening wilt aanpassen.
Goed om te weten Je kunt alleen een SNS Bedrijfshypotheek afsluiten als je al klant bij ons bent.

Rente SNS Bedrijfshypotheek

Hieronder vind je de rentes voor een SNS Bedrijfshypotheek. Omdat de rente die je betaalt ook afhangt van je bedrijfssituatie, zie je de minimale en maximale rente die je voor een rentevaste periode betaalt. De precieze rente die je gaat betalen vind je in je offerte of rentevoorstel.

Rentevaste periode Minimaal Maximaal
1 jaar 2,35% 8,10%
3 jaar 2,60% 8,35%
5 jaar 3,00% 8,75%
10 jaar 3,70% 9,45%
Deze rentes gelden vanaf 1 februari 2019 en tot de volgende wijziging. Deze rentes gelden voor nieuwe leningen en als je voor een bestaande SNS Bedrijfshypotheek een nieuwe rentevaste periode kiest.  De rente verandert niet tijdens de rentevaste periode.

Hoe is de rente opgebouwd?

Je rente bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens de rentevaste periode niet aangepast worden.

Het basistarief

Om geld uit te kunnen lenen, moeten we zelf ook geld aantrekken. Dit doen we op de internationale geld- en kapitaalmarkt. Hierop baseren we het basistarief.

Opslagen door ontwikkelingen kapitaalmarkten en -kosten

Bovenop het basistarief betalen we opslagen als we geld voor langere tijd inkopen. Daarnaast betalen we ook voor het aanhouden van geld.  Wat de hoogte van de opslagen ook bepaalt:

- De verplichte kapitaalbuffers die we moeten aanhouden voor verwachte en onverwachte verliezen.

- Het vertrouwen van de investeerders in onze bank en in de economie.

De individuele risico-opslag

Afhankelijk van je bedrijfssituatie val je in een risicocategorie. Elke risicocategorie heeft een andere opslag. Hoe lager het risico van jouw categorie, hoe lager dit rente-onderdeel. Andersom geldt hetzelfde. Hoe meer risico we als bank lopen, hoe hoger dit rente-onderdeel is.

- de hoogte van je schuld

- de waarde van het onderpand

- de mate waarin je in staat bent je schulden af te lossen

Doorlopende dienstverleningskosten

Dit zijn de kosten die we maken voor onder andere de administratie en het beheer van je lening, de kosten van personeel, gebouwen en computersystemen.

Winstopslag

Als commercieel bedrijf gebruiken we een deel van de rente om winst te maken.

Een nieuwe rentevaste periode

Als je rentevaste periode afloopt, krijg je van ons minimaal 2 maanden van tevoren een nieuw rentevoorstel. Deze rente hangt dan af van de rente van dat moment en je bedrijfssituatie. Het rentevoorstel kan hierdoor lager of hoger zijn dan de rente die je nu hebt.

Goed om te weten Als je rentevaste periode afloopt, mag je je SNS Bedrijfshypotheek aflossen zonder dat je daarvoor een vergoeding betaalt. Ook betaal je geen administratiekosten.

Afsluitkosten

Als je een SNS Bedrijfshypotheek afsluit, betaal je 1% van de hoogte van je lening. Je betaalt minimaal € 250.

Bereidstellingsprovisie

De bereidstellingsprovisie is een vergoeding die je betaalt als je de lening na een vooraf afgesproken datum nog niet hebt gebruikt. Je betaalt deze provisie, omdat we het geld dan al wel vrij hebben gemaakt, maar daarover geen rente hebben gekregen.

Je lening aanpassen?

Als je je SNS Bedrijfshypotheek wilt aanpassen, betaal je daarvoor. Hieronder zie je wat de veelvoorkomende aanpassingen kosten.

Wat wil je regelen? Wat kost 't?
De rente tijdens de rentevaste periode tussentijds aanpassen. Een eventuele vergoeding voor het renteverlies.
Extra aflossen. Een eventuele vergoeding voor het renteverlies.
De lening voortzetten onder een andere naam. Bijvoorbeeld omdat je de rechtsvorm van je bedrijf wilt wijzigen. € 500.
De zakelijk lening verhogen. € 500.
Goed om te weten Neem eerst contact met ons op of je de aanpassing voor je bedrijf mag doorvoeren en of de voorwaarden van je lening hierdoor veranderen.

Vervroegd aflossen?

Je betaalt soms extra als je (een deel van) je lening eerder wilt aflossen dan afgesproken. Je betaalt dan voor de rente die we hierdoor mislopen. In je kredietofferte staat uitgelegd hoe dit renteverlies wordt berekend.

  Een SNS Bedrijfshypotheek aanvragen?

  Een SNS Bedrijfshypotheek aanvragen?

  Neem contact met ons op: 030 -219 69 75. We helpen je graag verder.
  Je SNS Bedrijfshypotheek aanpassen?

  Je SNS Bedrijfshypotheek aanpassen?

  Lees hoe je je gegevens eenvoudig online wijzigt, extra aflost of juist meer kunt lenen.