De rente en kosten van een SNS Bedrijfshypotheek

De huidige rente van een zakelijke hypotheek vind je hier. Iedere maand los je af en betaal je rente voor je bedrijfshypotheek. Ook zie je welke kosten er zijn voor het afsluiten en aanpassen van je bedrijfshypotheek.

1.   Rente en aflossing SNS Bedrijfshypotheek

Elke maand betaal je rente en los je af. Het rente- en aflossingsbedrag wordt maandelijks achteraf van je betaalrekening geïncasseerd. Elk jaar los je minimaal 5% van je bedrijfshypotheek af. Het rentepercentage verandert tijdens de rentevaste periode niet.

De rente van je zakelijke hypotheek

De hypotheekrente die je betaalt, hangt af van de tariefgroep waarin je bedrijfshypotheek valt. Je tariefgroep bepalen we op basis van:

 • het hypotheekbedrag op moment van afsluiten van je bedrijfshypotheek (de oorspronkelijke hoofdsom)
 • de schuld-marktwaarde verhouding van je bedrijfspand.

De oorspronkelijke hoofdsom

De oorspronkelijke hoofdsom wordt bepaald op het moment dat je de bedrijfshypotheek afsluit. Heb je eerder een bedrijfshypotheek gehad en is deze volledig afgelost? Of ga je met deze nieuwe lening een bestaande lening herfinancieren? Dan kunnen we deze niet meer meetellen voor de bepaling van de oorspronkelijke hoofdsom. Voor de bedrijfshypotheek zijn er drie verschillende hoofdsomklassen. Hoe hoger de hoofdsomklasse hoe lager de rente.

Is je hypotheekschuld bij het afsluiten € 400.000? Dan valt je bedrijfshypotheek in de hoofdsomklasse vanaf € 0 tot en met € 500.000.

De schuld-marktwaardeverhouding

De schuld-marktwaardeverhouding vertelt wat de verhouding is tussen je hypotheek en de waarde van je bedrijfspand. Deze verhouding noemen we ook wel de Loan to Value of LtV-klasse.

Hoe hoger je hypotheek in vergelijking met de waarde van je bedrijfspand, hoe meer risico wij lopen en hoe hoger je rente. Maar andersom werkt het ook: hoe lager je schuld-marktwaardeverhouding, hoe lager ons risico is. Je betaalt dan een lagere rente.  

Je berekent heel makkelijk je schuld-marktwaardehouding: deel je hypotheekschuld door de waarde van je bedrijfspand en vermenigvuldig dit met 100. Wil je bijvoorbeeld een bedrijfspand van € 500.000 laten financieren voor € 400.000? Dan is de schuld-marktwaardeverhouding 80% en valt je bedrijfshypotheek in de groep >70% en ≤ 80%.

Rentetarieven SNS Bedrijfshypotheek (met lineaire aflossing)

Het exacte rentepercentage dat je betaalt over je SNS Bedrijfshypotheek vind je in de offerte. De rente kan wijzigen tussen het moment dat je een aanvraag instuurt en het moment dat je de offerte ontvangt. De datum van de offerte is bepalend voor de rente die je betaalt. In de tabellen hieronder zie je de actuele rentetarieven voor de verschillende tariefgroepen en rentevaste periodes.

Rentetarieven per 31 mei 2024

Deze rentes gelden vanaf 31 mei 2024 en tot de volgende wijziging. De rente verandert niet tijdens de rentevaste periode.

Hoofdsomklasse < € 500.000

LtV klasse 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 10 jaar
≤ 55% 5,75% 5,50% 5,25% 5,18% 5,10% 5,13% 5,25%
> 55% tot ≤ 70% 5,90% 5,65% 5,40% 5,33% 5,25% 5,28% 5,40%
> 70% tot ≤ 80% 6,05% 5,80% 5,55% 5,48% 5,40% 5,43% 5,55%
> 80% tot ≤ 90% 6,30% 6,05% 5,80% 5,73% 5,65% 5,68% 5,80%
> 90% 7,30% 7,05% 6,80% 6,73% 6,65% 6,68% 6,80%

Hoofdsomklasse ≥ € 500.000 en < € 1.000.000

LtV klasse 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 10 jaar
≤ 55% 5,45% 5,20% 4,95% 4,88% 4,80% 4,83% 4,95%
> 55% tot ≤ 70% 5,60% 5,35% 5,10% 5,03% 4,95% 4,98% 5,10%
> 70% tot ≤ 80% 5,75% 5,50% 5,25% 5,18% 5,10% 5,13% 5,25%
> 80% tot ≤ 90% 6,00% 5,75% 5,50% 5,43% 5,35% 5,38% 5,50%
>90% 7,00% 6,75% 6,50% 6,43% 6,35% 6,38% 6,50%

Hoofdsomklasse ≥ € 1.000.000

LtV klasse 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 10 jaar
≤ 55% 5,35% 5,10% 4,85% 4,78% 4,70% 4,73% 4,85%
> 55% tot ≤ 70% 5,50% 5,25% 5,00% 4,93% 4,85% 4,88% 5,00%
> 70% tot ≤ 80% 5,65% 5,40% 5,15% 5,08% 5,00% 5,03% 5,15%
> 80% tot ≤ 90% 5,90% 5,65% 5,40% 5,33% 5,25% 5,28% 5,40%
>90% 6,90% 6,65% 6,40% 6,33% 6,25% 6,28% 6,40%

De rente kan wijzigen tussen het moment dat je een aanvraag instuurt en het moment dat je de offerte ontvangt. De datum van de offerte is bepalend voor de rente die je betaalt.

Overige rentetarieven zakelijke hypotheken

Heb je een aflosvrije bedrijfshypotheek die is afgesloten voor 31 mei 2024 of een vastgoedhypotheek? En wil je de actuele rentes weten voor een nieuwe rentevaste periode? Alle rentetarieven vind je in de pdf.

Een nieuwe rentevaste periode

Als je rentevaste periode afloopt, krijg je van ons minimaal 2 maanden van tevoren een nieuw rentevoorstel. Het hypotheekbedrag op moment van afsluiten van al uw lopende leningdelen bepaalt welke hoofdsomklasse geldt. Heb je een leningdeel eerder volledig afgelost? Dan kunnen we deze niet meer meetellen voor de bepaling van de oorspronkelijke hoofdsom. De schuld-marktwaardeverhouding wordt op dat moment opnieuw bepaald. Het rentevoorstel kan hierdoor lager of hoger zijn dan de rente die je nu hebt.

Goed om te weten Als je rentevaste periode afloopt, mag je dat leningdeel van je SNS Bedrijfshypotheek aflossen zonder dat je daarvoor een vergoeding betaalt. Ook betaal je geen administratiekosten.

2. Kosten SNS Bedrijfshypotheek

Kosten aanvragen SNS Bedrijfshypotheek

Dienstverlening Kosten
Kennismakingsgesprek Gratis
Aanvragen van de hypotheek € 150 per uur

De kosten krijg je van tevoren te horen. Onze medewerker laat je van tevoren weten hoeveel uur hij ongeveer nodig heeft voor de begeleiding en de werkzaamheden die horen bij het aanvragen van je zakelijke hypotheek.

Kosten bedrijfshypotheek aanpassen

Als je je SNS Bedrijfshypotheek wilt aanpassen, maak je ook kosten. Hieronder zie je wat de veelvoorkomende aanpassingen kosten.

Wat wil je regelen? Kosten
Ik wil de rente tijdens mijn rentevaste periode aanpassen € 250 en eventueel een rentevergoeding
Ik wil extra aflossen op mijn bedrijfshypotheek Eventueel een rentevergoeding
Ik wil mijn rechtsvorm of de zeggenschap in mijn onderneming veranderen € 250
Goed om te weten Neem eerst contact met ons op of je de aanpassing voor je bedrijf mag doorvoeren en of de voorwaarden van je lening hierdoor veranderen.

  Bedrijfshypotheek aanvragen

  Bedrijfshypotheek aanvragen

  Wil je bij ons geld lenen voor de aankoop of verbouwing van je bedrijfspand?
  Je SNS Bedrijfshypotheek aanpassen?

  Je SNS Bedrijfshypotheek aanpassen?

  Lees hoe je je gegevens eenvoudig online wijzigt, extra aflost of juist meer kunt lenen.