Bijzonder Beheer Zakelijk

Bijzonder Beheer Zakelijk begeleidt klanten met financiële problemen. Samen zoeken we naar een oplossing om ervoor te zorgen dat je jouw bedrijf kunt voorzetten.

Goed om te weten Ben je een particuliere klant met financiële problemen? Ook dan zoeken we graag met je naar een oplossing.

Wanneer krijg je begeleiding van Bijzonder Beheer zakelijk?

Heb je als ondernemer een financiering bij ons? En raak je in financiële problemen, bijvoorbeeld doordat de zaken slecht gaan? Dan neemt het risico voor jou én voor ons toe dat je je financiering niet kunt terugbetalen. Je krijgt daarom begeleiding van de afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk.

Dit doen we onder andere als:

 • je structurele betaalachterstanden hebt op je lening
 • je de kredietlimiet op je rekening courant hebt overschreden
 • je niet kunt voldoen aan de voorwaarden van de financiering
 • het erop lijkt dat je binnenkort moeite hebt om de rente en aflossing aan de bank te betalen
 • we zien dat de continuïteit van je bedrijf in gevaar is
Als we je gaan begeleiden, krijg je daarover altijd een brief. Daarin lichten we toe waarom we dit in jouw specifieke situatie hebben besloten.

Samen naar een oplossing zoeken

Same zoeken we naar een oplossing waarmee je zelfstandig je betalingsafspraken kunt nakomen. En zodat je uiteindelijk onze hulp helemaal niet meer nodig hebt. Dat gaat zo:

Je krijgt een accountmanager

De accountmanager maakt een afspraak met je om kennis te maken en om samen de situatie te bespreken. De accountmanager is jouw vaste contactpersoon en brengt met je in kaart hoe je bedrijf ervoor staat. Daarvoor kan de accountmanager de volgende financiële gegevens van je nodig hebben:

 • de IB-aangiften
 • een taxatierapport
 • de jaarcijfers
 • een uitdraai van je recente administratie of tussentijdse cijfers van je accountant
 • een liquiditeitsprognose
 • een overzicht van alle zakelijke leningen en schulden
 • een overzicht van de achterstallige belastingbetalingen

Je maakt een plan hoe je je bedrijf wilt voortzetten

Maak een plan met daarin oplossingen om je bedrijf erbovenop te helpen. Jij kent je bedrijf tenslotte het beste. Als het nodig is, helpen we je erbij. Daarna kijken we samen naar je plan, maken we afspraken en we leggen die vast.

Kosten begeleiding Bijzonder Beheer zakelijk?

De begeleiding van Bijzonder Beheer Zakelijk kost je niets. Wel kun je te maken krijgen met andere kosten. Bijvoorbeeld:

 • Extra taxatiekosten. Is je bedrijfspand of ander onroerend goed het onderpand voor je lening? Dan willen we dit altijd opnieuw laten taxeren om vast te stellen of er nog voldoende dekking is voor je financiering. Deze kosten betalen wij voor je.
 • Externe adviseurs. Krijgen we van jou niet de informatie die we nodig hebben om je goed te kunnen begeleiden? Dan kunnen we externe adviseurs inschakelen. In zo'n geval betaal je de kosten voor de externe adviseur(s).

We begrijpen dat je niet op extra kosten zit te wachten. Toch zijn die kosten soms nodig. Bijvoorbeeld voor de tijd die we steken in het herstelplan en om een goed beeld van je bedrijf te krijgen.

Is er geen oplossing?

Veel ondernemers kunnen na verloop van tijd weer verder zonder de hulp van Bijzonder Beheer Zakelijk. Maar jammer genoeg is er niet altijd een oplossing. Soms zijn de problemen zo groot dat we de financiering moeten beëindigen. Dat betekent dat je de financiering moet aflossen en misschien moet stoppen met je bedrijf. We bekijken dan samen hoe je kunt aflossen. Daarbij proberen we het verlies voor jou en voor ons zoveel mogelijk te beperken.

Het kan zijn dat je je bedrijf of zakelijke en persoonlijke bezittingen moet verkopen om zo je schuld aan ons af te lossen. Heb je na de verkoop nog een restschuld? Dan kan het zijn dat je hier persoonlijk aansprakelijk voor bent. Als het zover komt, bespreek je met je accountmanager hoe je deze het beste kunt afbetalen.

Verwacht je problemen?

Is je bedrijf nu nog gezond, maar verwacht je binnenkort financiële problemen? Neem dan alvast contact met ons op. We zijn er namelijk ook voor je als het financieel wat moeilijker is. Samen kijken we hoe je verdere problemen kunt voorkomen.

Bel ons op 030 - 219 69 15.

Heb je geen zakelijke financiering bij ons? Maar verwacht je wel financiële problemen? Kijk dan op geldfit.nl. Geldfit helpt ondernemers om financieel fit te blijven of te worden.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht?

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening en wil je een klacht indienen? Neem dan contact op.
Meer informatie?

Meer informatie?

Bel dan met de afdeling Bijzonder Beheer Zakelijk: 030 – 219 69 15. Of stuur ons een e-mail.