Veelgestelde vragen over toegang geven tot je betaalrekening

Er komt veel kijken bij de betaalwet PSD2. Door die wet kun je andere bedrijven toegang geven tot je betaalrekening. We hebben de meest gestelde vragen hierover voor je verzameld.

Algemene vragen 

1) Wat is PSD2?

PSD2 is een richtlijn van de Europese Unie. PSD2 staat voor Payment Service Directive 2. Hierin staan regels voor het betaalverkeer en betaalproducten in Europa. Alle landen uit de Europese Unie moeten deze regels verwerken in hun eigen wetten. En Nederland dus ook.

2) Wat is het doel van PSD2?

Met PSD2 wil de EU zorgen voor meer innovatie en meer concurrentie in het Europese betaalverkeer. Alle banken moeten zich eraan houden. Dat kan je voordeel opleveren. Denk aan slimme oplossingen zoals deze 2:

 • Een boekhoudpakket waarmee je alle gegevens van je betaalrekeningen bij verschillende banken automatisch kunt inlezen. Ook kun je direct vanuit het boekhoudpakket betaalopdrachten insturen, zoals een batch met factuur- of salarisbetalingen. Hiervoor moet je het bedrijf van het boekhoudpakket, of de partij die de boekhoudkoppeling faciliteert, opdracht geven. En je moet ons met je digipas of de SNS App toestemming geven om rekeninggegevens aan dat bedrijf te geven en/of betaalopdrachten van dat bedrijf van je betaalrekening uit te voeren. Meer informatie over het koppelen van boekhoudpakketten
 • Een webwinkel kan namens jou een betaalopdracht naar ons sturen. Jij moet dus wel opdracht geven aan die webwinkel. En je moet ons met digipas of SNS App toestemming geven om de opdracht uit te voeren. Dit kan handig zijn als je iets wilt bestellen bij een webwinkel waar je niet met iDeal kunt betalen.

Goed om te weten: Elke digipashouder of gebruiker van de SNS App kan een ander bedrijf zo’n opdracht geven. En ons toestemming geven om die uit te voeren. Meerdere digipashouders of gebruikers van de app? Maak goede afspraken met iedereen die toegang heeft tot de zakelijke rekening.

3) Wat kan ik door PSD2 precies met mijn zakelijke betaalrekening en betaalgegevens doen?

Jij en je digipashouders kunnen bedrijven toegang geven tot je zakelijke betaalrekening. Dat kan ook met de SNS App. Die bedrijven kunnen in opdracht van jou aan de slag met de gegevens die bij je betaalrekening horen. Zoals je bij- en afschrijvingen en je saldo. Ze kunnen die gegevens bijvoorbeeld verwerken in een boekhoudsysteem, samen met de betaalrekeningen die je bij andere banken hebt. Of ze kunnen een betaalopdracht voor jou naar ons sturen. Een bedrijf kan zo’n opdracht alleen voor je uitvoeren als je ze dat hebt gevraagd. En als je ons toestemming hebt gegeven om die opdracht uit te voeren. Toestemming geven doe je met je digipas of met de app. Onder ‘Vragen over hoe het werkt’, bij de vraag ‘Hoe geef ik een ander bedrijf een opdracht en toestemming aan jullie?’ lees je hoe je dat moet doen.

Vragen over bedrijven die toegang kunnen krijgen

1) Wat voor soort bedrijven kunnen straks toegang tot mijn zakelijke betaalrekening krijgen?

Dat kunnen allerlei bedrijven zijn. Uit binnen- en buitenland. Het hoeven geen financiële bedrijven te zijn, zoals een bank. Bedrijven die iets met je betaalgegevens willen doen, moeten een registratie hebben bij een Europese toezichthouder. Zoals De Nederlandsche Bank. Bedrijven die een betaalopdracht voor je naar ons willen sturen, hebben daarvoor een vergunning van zo’n toezichthouder nodig. 

2) Wat kunnen andere bedrijven of banken voor mij betekenen?

Ze kunnen in opdracht van jou de gegevens van je zakelijke betaalrekening bij ons ophalen. Denk aan bedrijven die diensten aanbieden zoals online boekhoudpakketten. Of app-aanbieders die al je betaalrekeningen in 1 app kunnen laten zien.

Andere bedrijven kunnen ook namens jou een betaalopdracht naar ons sturen. Dat zullen dan meestal bedrijven met een webwinkel zijn. Zij gebruiken vaak een ander bedrijf om de betalingen voor ze te regelen. Denk aan Mollie of Adyen. Die namen heb je vast wel eens op je afschrift gezien als je online iets hebt gekocht. Maar de webwinkels zelf kunnen dit ook doen. Dat is vooral handig als je er niet met iDeal kunt betalen en geen creditcard hebt. Op die manier kun je toch betalen. Ook kunnen vanuit een boekhoudpakket betalingen namens jou naar ons worden gestuurd.

Goed om te weten: Bedrijven die iets met je betaalgegevens willen doen, moeten een registratie hebben bij een Europese toezichthouder. Zoals De Nederlandsche Bank. Bedrijven die een betaalopdracht voor je naar ons willen sturen, hebben daarvoor een vergunning van zo’n toezichthouder nodig. 

Vragen over toegang tot je zakelijke betaalrekening 

1)  Krijgen bedrijven automatisch toegang tot mijn zakelijke betaalrekening?

Nee, dat kan niet. We hebben een speciale instelling gemaakt die je in Mijn SNS Zakelijk of SNS Zakelijk app eerst moet aanzetten. Zo gebeurt er niets dat je niet wilt. Pas als je die instelling hebt aangezet, kun je een bedrijf een opdracht geven. Hoe je dat doet, lees je bij de vraag ‘Hoe geef ik een bedrijf toegang tot mijn zakelijke betaalrekening’. Alleen een bedrijf met een registratie of vergunning van een Europese toezichthouder (zoals De Nederlandsche Bank) kan toegang krijgen tot je betaalrekening. 

2) Welke gegevens van mijn zakelijke betaalrekeningen kan een bedrijf zien als ik toegang geef?

Dit zijn de gegevens van je zakelijke betaalrekening die een bedrijf bij ons kan ophalen:

 1. Informatie over je rekening:
  1. je rekeningnummer (IBAN)
  2. de productnaam (bijvoorbeeld SNS Betalen)
  3. de naam die je zelf aan de rekening hebt gegeven
  4. de naam van de rekeninghouder
 2. Het saldo op je betaalrekening
 3. De bij- en afschrijvingen die je ziet in Mijn SNS Zakelijk, en de gegevens die erbij horen

Het bedrijf dat je gegevens nodig heeft, bepaalt zelf welke info ze bij ons ophalen. Dus ook over welke periode ze gegevens nodig hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld gegevens ophalen van de afgelopen 3 maanden, maar ook van de afgelopen 12 maanden. Goed om te weten: Gegevens die ouder zijn dan 24 maanden kunnen ze niet ophalen. Ze krijgen trouwens niet al je gegevens. Een bedrijf krijgt bijvoorbeeld niet je adresgegevens en je kredietlimiet (als je die hebt).

3) Kunnen bedrijven ook toegang krijgen tot andere rekeningen dan mijn zakelijke betaalrekening?

Nee, dat kan niet. Bedrijven kunnen alleen toegang krijgen tot je zakelijke betaalrekening.

Vragen over veiligheid en privacy

1) Zijn mijn gegevens wel veilig bij jullie?

Ja, je gegevens zijn veilig bij ons. We verstrekken alleen gegevens van je zakelijke betaalrekening aan een bedrijf als je ons daarvoor toestemming geeft. Die toestemming geef je op een veilige manier: met je digipas of SNS Zakelijk app. Wil je dat we de gegevens van je zakelijke betaalrekening sturen naar een bedrijf? Dan doen we dat altijd via een beveiligde verbinding.

Wil je weten welke veiligheidsmaatregelen we precies hebben genomen? Bekijk dan ook de vragen over hoe het werkt.

2) Wat mag een bedrijf doen met de gegevens van mijn zakelijke betaalrekening?

Dat hangt af van wat je hierover met het bedrijf afspreekt. Bij die afspraken zijn wij zelf niet betrokken. Lees daarom goed wat ze met je gegevens doen voordat je ze opdracht geeft om je gegevens bij ons op te halen. Bijvoorbeeld op hun website of in hun voorwaarden.

3) Kan een bedrijf dat mijn gegevens heeft opgehaald die weer doorgeven aan een ander bedrijf?

Dit hangt af van wat je hierover met het bedrijf afspreekt. Wij hebben geen invloed op die afspraken. Check dus altijd wat ze met je gegevens doen voor je ze opdracht geeft om je gegevens bij ons op te halen. Bijvoorbeeld op hun website of in hun voorwaarden.

Vragen over hoe het werkt

1) Hoe geef ik een bedrijf toegang tot mijn zakelijke betaalrekening?

Dit doe je in 2 stappen: 

Stap 1: Stel je betaalrekening zo in dat andere bedrijven toegang kunnen krijgen.
Andere bedrijven hebben niet standaard toegang tot betaalrekeningen in Mijn SNS Zakelijk of in de SNS Zakelijk App. Wil je een ander bedrijf wel toegang kunnen geven tot een betaalrekening? Dan stel je dit zelf in Mijn SNS Zakelijk of in de app in:

In Mijn SNS Zakelijk

 • Ga in het linkermenu naar 'Ondersteuning'.
 • Kies daar voor 'Toegang andere partijen'.
 • Vink de betaalrekening aan waar je de toegang voor wilt aanzetten.

In de app

 • Ga in 'Zelf regelen' naar 'Veiligheid en Toegang'
 • Kies voor 'Toegang andere partijen'.
 • Vink de rekening aan waar je de toegang voor wilt aanzetten.

Pas als je dit hebt gedaan, kun je andere bedrijven een opdracht geven.

Stap 2. Toestemming geven aan een ander bedrijf
Als de betaalrekening zo is ingesteld dat andere bedrijven met je toestemming toegang kunnen krijgen, dan kun je zo’n ander bedrijf pas een opdracht geven. En wij hebben je toestemming nodig om voor jou:

 • een betaalopdracht te verwerken die je via een ander bedrijf hebt gestuurd;
 • de gegevens van je betaalrekening door te geven aan een ander bedrijf.


Bij de vraag ‘Hoe geef ik een ander bedrijf een opdracht en toestemming aan jullie?’ lees je hoe toestemming geven precies werkt.

Goed om te weten: Niet alleen jij kan je zakelijke betaalrekening zo instellen dat andere bedrijven toegang kunnen krijgen. Als er meerdere digipashouders bij de rekening horen in Mijn SNS Zakelijk, dan kan elke digipashouder dit. Ook als er speciale afspraken gelden, zoals gezamenlijke bevoegdheid. En ze kunnen daarna een bedrijf dat toegang kan krijgen, vragen om betaalgegevens bij ons op te halen. Of om een betaalopdracht naar ons te sturen. Maak dus goede afspraken met alle digipashouders die toegang hebben tot de zakelijke rekening. Dit geldt ook voor personen die toegang hebben tot de app.

2) Kan ik per ongeluk een bedrijf toegang geven tot mijn betaalrekening?

Nee, dat kan niet. Want je moet altijd toestemming aan ons geven met je digipas of de app. Als wij een opdracht van een bedrijf binnenkrijgen, controleren we altijd of je daarvoor toestemming hebt gegeven. Dat doen we voordat we de opdracht uitvoeren.

3) Hoe kan ik zien welke bedrijven er allemaal toegang tot mijn betaalrekening hebben?

Dit kun je zien in Mijn SNS Zakelijk bij ‘Toegang andere partijen’. In dit overzicht zie je voor welke bedrijven je ons toestemming hebt gegeven. Je ziet ook wanneer je toestemming hebt gegeven, tot wanneer die geldt (als de toestemming een einddatum heeft) en wanneer het bedrijf voor het laatst gebruik heeft gemaakt van de toestemming. Dus wanneer een bedrijf gegevens heeft opgehaald of een betaalopdracht heeft ingestuurd.

4) Kunnen alle digipashouders toegang geven tot mijn betaalrekening?

Ja, dat kan. Als zij Mijn SNS Zakelijk en een digipas hebben, kunnen ze je betaalrekening zo instellen dat andere bedrijven toegang kunnen krijgen. En ze kunnen ook toestemming geven voor het doorsturen van betaalgegevens of opsturen van een betaalopdracht. Maak daarom goede afspraken hierover met iedereen die bij je rekening kan. Dit geldt ook voor personen die toegnag hebben tot de app.

5) Hoe geef ik een ander bedrijf een opdracht en toestemming aan jullie?

Dat gaat zo:

 • Je geeft een opdracht op de website of in de applicatie van een bedrijf.
 • Kies SNS als je bank.
 • Je komt terecht in onze veilige omgeving en logt in met je digipas of de app.
 • Nu zie je ons toestemmingscherm. Het bedrijf heeft daar je gegevens alvast ingevuld. Als je meerdere betaalrekeningen bij ons hebt, kan het zijn dat je er hier 1 moet kiezen.
 • Controleer of alles klopt.
 • Klik op akkoord. Of kies annuleren.

  6) Hoe snel verwerken jullie een betaalopdracht die jullie binnenkrijgen van een ander bedrijf?

  Dit gaat net zo snel als wanneer je ons rechtstreeks online een betaalopdracht stuurt.

  7) Hoe lang geldt mijn toestemming voor een betaalopdracht?

  Dat ligt eraan wat voor soort opdracht het is.

  • Eenmalige overboeking die direct moet worden uitgevoerd: je geeft alleen toestemming voor die ene betaling. We schrijven het bedrag meteen van je betaalrekening af. Daarna verloopt ook meteen je toestemming.
  • Eenmalige overboeking met een datum in de toekomst (uitgestelde overboeking): bij de toestemming hoort een einddatum. Die datum zie je ook als je toestemming geeft. Het bedrijf mag tot die einddatum eenmalig die betaalopdracht naar ons sturen.
  • Doorlopende overboeking (met of zonder einddatum): een bedrijf mag doorlopend (tot en met de einddatum, als je die hebt afgesproken) betaalopdrachten met hetzelfde bedrag naar ons sturen.
  • Ingeplande overboeking bij ons: op de gewenste uitvoeringsdatum wordt de overboeking door ons verwerkt. Daarna verloopt ook je toestemming.
  • Periodieke overboeking: de toestemming blijft geldig tot de einddatum van de periodieke overboeking
  • Batch betalingen: een batch aan overboekingen wordt direct uitgevoerd of op de gewenste uitvoeringsdatum zoals meegegeven in de batch.

   8) Hoe lang geldt mijn toestemming voor het ophalen van betaalgegevens?

   Geef je een partij toestemming voor langere tijd? Dan ontvang je van die partij af en toe een herinnering dat je dat doet. Als je dat wilt, dan bevestig je opnieuw dat je die toestemming geeft.

   9) Kan ik de toestemming voor het opsturen van betaalgegevens weer intrekken?

   Dat kan. Op verschillende manieren:

   • In Mijn SNS Zakelijk kun je je toestemming voor een bedrijf intrekken. Dat doe je onder ‘Beheren toestemmingen andere partijen’.
   • Je kunt de instelling dat andere bedrijven toegang kunnen krijgen ook helemaal uitzetten. Je blokkeert dan al je toestemmingen in 1 keer. Dan heeft geen enkel bedrijf meer toegang. Dat regel je in Mijn SNS Zakelijk of in SNS Mobiel Bankieren. Zet je de instelling weer aan, dan worden al je toestemmingen weer actief.
   • Geldt je toestemming voor een langere periode? Dan kun je ervoor kiezen om ons geen toestemming te geven als het bedrijf vraagt om een verlenging.
   • Je kunt ook het bedrijf vragen om de opdracht in te trekken. Het bedrijf haalt dan geen gegevens meer van je op. Je toestemming staat dan nog wel in het overzicht in Mijn SNS Zakelijk. Wil je helemaal niet meer dat het bedrijf je gegevens ophaalt? Verwijder dan in Mijn SNS Zakelijk je toestemming aan ons. Dat doe je onder 'Toegang andere partijen'. Klik bij de juiste toestemming op het kruisje.

    Let op! Als je betaalgegevens met een bedrijf hebt gedeeld, kunnen we die niet meer terughalen. Je kunt wel zelf aan het bedrijf vragen of ze je gegevens willen verwijderen.

    10) Kan ik de toestemming aan jullie voor een betaalopdracht weer intrekken?

    Dat kan in sommige gevallen. Het ligt eraan wat voor soort betaalopdracht je hebt gegeven:

    • Eenmalige overboeking: zo’n opdracht voeren we meteen uit. Je kunt je toestemming daarom niet meer intrekken.
    • Eenmalige overboeking met een datum in de toekomst: bij de toestemming hoort een einddatum. Het bedrijf mag tot die einddatum eenmalig die betaalopdracht naar ons sturen. Als je niet wilt dat we deze betaalopdracht uitvoeren, moet je de toestemming voor die datum weer intrekken. En liefst zo snel mogelijk. Want soms stuurt een bedrijf voor de einddatum de opdracht naar ons.
    • Doorlopende overboeking (met of zonder einddatum): een bedrijf mag dan doorlopend (tot en met de einddatum, als je die hebt afgesproken) betaalopdrachten met hetzelfde bedrag naar ons sturen. Wil je dat niet meer? Dan kun je de toestemming intrekken. We voeren de rest van de betaalopdrachten niet meer uit.
    • Ingeplande overboeking of periodieke overboeking: je kunt deze ingeplande overboekingen bij ons verwijderen in onze online bankieren omgeving (Mijn SNS of de Mobiele Bankieren app).

     11) Wat moet ik doen als ik niet wil dat een bedrijf de gegevens van mijn zakelijke betaalrekening krijgt?

     Er zijn een paar manieren om ervoor te zorgen dat je je betaalgegevens niet deelt:

     • Je geeft het bedrijf geen opdracht om gegevens bij ons op te halen.
     • Heb je al opdracht gegeven, maar wil je niet dat die doorgaat? Dan moet je ons geen toestemming geven met je digipas of Mobiel Bankieren app.
     • Als de toegang tot je betaalrekening aanstaat, kun je die weer uitzetten in Mijn SNS Zakelijk of in de SNS Mobiel Bankieren app. Dat doe je bij ‘Toegang andere partijen’. Dan kan geen enkel bedrijf toegang tot de rekening krijgen. Hiermee blokkeer je dus ook de bedrijven die je al toegang hebt gegeven.

      12) Kunnen jullie zelf de toegang van een bedrijf blokkeren of beëindigen?

      Ook wij kunnen de toegang blokkeren die een bedrijf tot een betaalrekening heeft. Bijvoorbeeld bij een veiligheidsincident. Staan er nog opdrachten gepland voor dat bedrijf? Dan verwerken we die niet tijdens de blokkade. Halen we de blokkade weer weg? Dan zijn je toestemmingen gewoon weer geldig. Opnieuw toestemming geven, hoeft dus niet.

      We kunnen de toegang die een bedrijf heeft ook definitief beëindigen. Bijvoorbeeld als er geen vergunning of registratie meer is. Als we dat doen, vervallen de toestemmingen die je dat bedrijf hebt gegeven. Als we de toegang blokkeren of beëindigen, laten we je dat weten. Behalve als dat niet mag van de wet.

      Let op: Heb je via een bedrijf overboekingen bij ons ingepland (éénmalig of periodiek) dan blijven deze actief. Je kunt deze ingeplande overboekingen bij ons zelf verwijderen in Mijn SNS of de Mobiele Bankieren app.

      13) Waar kan ik terecht met een klacht over een bedrijf dat ik toegang heb gegeven?

      Dan kun je bij ons terecht. Vul het klachtenformulier in, kom langs in een SNS Winkel of bel ons op 030 – 633 30 02. Je krijgt binnen 10 werkdagen een reactie op je klacht.