Incasso blokkeren of deblokkeren

Ik wil iets anders doen

Schrijft een bedrijf of organisatie onterecht geld af van je rekening? Dan kun je incasso’s op verschillende manieren blokkeren. Je kunt incasso’s ook weer deblokkeren. Lees hieronder wat je kunt doen.

Een bedrijf of organisatie blokkeren of deblokkeren

Je kunt een bedrijf of organisatie blokkeren of deblokkeren. Heb je Mijn SNS? Kies dan ‘Blokkeren’ in je incasso-overzicht in Mijn SNS. Heb je meerdere machtigingen gegeven aan een bedrijf? Dan is het ook mogelijk om 1 bepaalde machtiging te blokkeren.

Een land blokkeren of deblokkeren

Wil je alle incasso’s uit een bepaald land blokkeren of deblokkeren? Dat kan ook. Bel dan naar 030 - 633 30 02.

Alle incasso’s blokkeren of deblokkeren

Blokkeer of deblokkeer je rekening voor alle incasso’s. Kies dan 'Europese incasso's niet toestaan' onder 'Instellingen Europese incasso' in Mijn SNS Zakelijk.

Tip: Blokkeer je alle incasso’s? Zet de bedrijven en organisaties die wel geld van je rekening mogen afschrijven dan op een goedkeuringslijst. Zo maak je een goedkeuringslijst

Heeft iemand onterecht geld van je rekening afgeschreven? Lees wat je nog meer kunt doen

Incasso-attentie krijgen

Wil je weten wanneer een ingeplande incasso wordt afgeschreven? Stel dan een incasso-attentie in via Mijn SNS Zakelijk. Je krijgt 1 werkdag voordat het geld van je rekening wordt afgeschreven een mail met informatie.