Kosten klantonderzoek

Maandelijkse kosten voor klantonderzoek

Heb je een zakelijke betaal- en/of spaarrekening bij ons? Dan betaal je vanaf 1 oktober 2022 een vast bedrag per maand voor de kosten van klantonderzoek. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je rechtsvorm. Lees hieronder hoe het werkt.

Een veilig financieel stelsel

Als bank doen we onderzoek naar onze klanten. We doen dat bijvoorbeeld door de identiteit van klanten te controleren en onderzoek te doen naar verdachte betalingen. Zo voorkomen we financiële criminaliteit. En dragen we bij aan een veilig en stabiel financieel stelsel.

De kosten van dit klantonderzoek zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Onder andere doordat criminelen betere technieken gebruiken. En omdat we ons aan strengere wet- en regelgeving moeten houden. Omdat we niet alles kunnen automatiseren, kosten deze onderzoeken veel tijd.

Maandelijkse bijdrage

We ontkomen er niet aan een deel van de kosten voor klantonderzoek door te berekenen. En dus de kosten voor het aanhouden van onze zakelijke rekeningen zijn op 1 oktober 2022 verhoogd. Daarom betaal je vanaf 1 oktober 2022 een vast maandelijks bedrag als je 1 of meer zakelijke betaal- en/of spaarrekeningen bij ons hebt. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je rechtsvorm. Want voor klantonderzoeken van sommige rechtsvormen hebben we gemiddeld meer tijd nodig dan voor andere.

We brengen de kosten in rekening per rechtsvorm waarmee je klant bij ons bent. Het maakt daarbij niet uit hoeveel zakelijke rekeningen je bij ons hebt.

Rechtsvorm Maandelijkse kosten (ex btw)
Eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) en maatschap € 1,50
Vereniging en stichting € 3,00
Besloten vennootschap (bv), Commanditaire vennootschap (cv) en coöperatie € 5,00
Vereniging van Eigenaars (VvE) € 7,50
Overige rechtsvormen € 7,50

  Betaalrekening

  Spaarrekening

  Veelgestelde vragen

  • We schrijven de maandelijkse bijdrage automatisch van je zakelijke betaalrekening af rond de 25e van de maand. Dat gebeurt voor het eerst in oktober 2022. Heb je alleen een zakelijke spaarrekening? Dan schrijven we de kosten van je spaarrekening af.
  • Je herkent de afschrijving aan de omschrijving ‘Kosten klantonderzoek <naam klant> <maand en jaar>. En aan 't btw-bedrag van 21% en 't btw-nummer van de Volksbank.
  • Heb je 1 of meer zakelijke betaalrekeningen? Dan schrijven we de kosten af van de betaalrekening die je als 1e hebt geopend bij ons. Heb je alleen 1 of meer zakelijke spaarrekeningen? Dan schrijven we de kosten af van de zakelijke spaarrekening die je als 1e hebt geopend.
  • Nee, je kunt de kosten niet van een andere rekening laten afschrijven.
  • Heb je geen saldo op de zakelijke rekening waar we de kosten voor het klantonderzoek van afschrijven? Dan kom je rood te staan. Ook als je alleen een zakelijke spaarrekening hebt, kun je op die rekening rood komen te staan als we het bedrag afschrijven. We vragen je dan om je saldo aan te vullen. Doe je dat niet? Dan beëindigen we je zakelijke spaarrekening.
  • Ja, je betaalt de bijdrage ook als je alleen 1 of meer zakelijke spaarrekeningen hebt. We maken de kosten voor klantonderzoek namelijk ook voor klanten die alleen een spaarrekening bij ons hebben.
  • Op dit moment betalen zakelijke klanten zonder betaal- of spaarrekening geen kosten voor klantonderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om klanten die alleen een zakelijke hypotheek of verzekering bij ons hebben. Voor deze groep hoeven we minder klantonderzoek te doen.
  • Nee, we rekenen de kosten voor klantonderzoek per onderneming. Heb je bijvoorbeeld een vof met 3 vennoten? Dan betalen jullie 1 keer de kosten voor klantonderzoek.
  • Ja, de kosten voor klantonderzoek gelden voor alle klanten. Nieuwe en bestaande klanten gaan dezelfde kosten betalen.
  • Ja, je kunt de kosten voor je zakelijke betaal- en spaarrekeningen in mindering brengen op de winst.

  • Ja, over de kosten van klantonderzoek wordt 21% btw gerekend. Het btw-bedrag staat apart genoemd in de omschrijving.
  • De kosten voor klantonderzoek stijgen continu. Dat komt doordat criminelen steeds slimmer te werk gaan. En we aan steeds strengere wet- en regelgeving moeten voldoen. We hebben zo lang mogelijk gewacht met het in rekening brengen van deze kosten, maar nu ontkomen we er niet aan om een deel van deze kosten aan je door te berekenen.
  • De kosten zijn gebaseerd op onze ervaringen met klantonderzoek naar de verschillende rechtsvormen. We zien dat er binnen rechtsvormen verschillende tijd nodig is voor het uitvoeren van klantonderzoek. We rekenen daarom met verschillende tarieven.
  • Wil je voor meerdere handelsnamen een rekening openen? Dan krijg je een klantnummer per handelsnaam waar je een rekening voor aanvraagt. De kosten worden per klantnummer in rekening gebracht. Je betaalt dan dus meerdere keren kosten.

  • Ja, die is zichtbaar in het overzicht van de bij- en afschrijvingen.
  • Je kunt je zakelijke rekening hier opzeggen