De belastingdienst en zakelijk bankieren

Net als andere banken zijn we verplicht om bepaalde gegevens van onze klanten te delen met de Belastingdienst.

Wat delen we met de Belastingdienst?

Met de Belastingdienst delen we informatie over de diensten die je bij ons afneemt. We delen ook informatie over klanten met de Belastingdienst als er een wet, verdrag of overeenkomst is die ons verplicht om dat te doen.

Internationale afspraken om gegevens te delen

De Nederlandse overheid werkt samen met overheden van andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Zij hebben afgesproken om automatisch gegevens met elkaar te delen volgens de Common Reporting Standard (CRS) en Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Als bank werken we daaraan mee. Dat zijn we wettelijk verplicht.

Wat merk je als klant van die afspraken?

Wil je gebruikmaken van onze dienstverlening? Dan vragen we bijvoorbeeld wat je fiscale vestigings- of woonland is, in welk land en in welke plaats de eigenaar(s) en bestuurder(s) zijn geboren, wat het fiscaal woonland is van de eigenaar, bestuurder en/of uiteindelijk belanghebbende en of je organisatie is opgericht of gevestigd in de Verenigde Staten. We stellen deze vragen ook als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als je verhuist naar een ander land. Of als je aan de Kamer van Koophandel een nieuwe bedrijfsactiviteit doorgeeft.

Wat doen we met je gegevens?

We geven de informatie over de fiscale vestigingsplaats van je organisatie en het geboorteland en de geboorteplaats van de eigenaar, bestuurder en/of uiteindelijk belanghebbende door aan de Belastingdienst. We doen dit alleen als het fiscaal woonland dat je hebt opgegeven een land is waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt. De Belastingdienst geeft de informatie weer door aan de belastingdienst van het land dat je hebt genoemd.

Wat is een fiscaal woonland?

Heb je een eenmanszaak? Dan vragen we naar je fiscaal woonland. Ieder land heeft zijn eigen wetten en regels die bepalen waar je fiscaal inwoner bent. Dat is meestal in het land waar je woont. Maar dat hoeft niet. Er is nog meer dat bepaalt wat jouw fiscaal woonland is. De Nederlandse Belastingdienst let hier bijvoorbeeld op:

 • Waar breng je het grootste deel van jouw tijd door?
 • Waar werk je?
 • Waar wonen je partner en/of kinderen?
 • Waar ben je verzekerd?

De Belastingdienst kijkt daarnaast ook waar je naar de huisarts gaat, waar je op een vereniging zit en waar je kinderen een opleiding volgen.

Twijfel je wat je fiscaal woonland is? Dan kun je dit navragen bij de belastingdienst van het land waar je woont of bij de Nederlandse Belastingdienst.

Wat is een fiscaal vestigingsland?

In Nederland stelt de Belastingdienst vast of je organisatie fiscaal gevestigd is in Nederland. Daarbij kijkt de Belastingdienst onder meer naar:

 • de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen
 • de plaats waar de directieleden werken en vergaderen
 • de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt
 • de plaats waar de aandeelhouders wonen en vergaderen
 • de plaats waar de organisatie is geregistreerd
 • de plaats waar de organisatie is opgericht
 • de juridische vorm van de organisatie

Of je organisatie (ook) fiscaal gevestigd is in een ander land, hangt af van de wetten en regels in dat land.

Meer informatie

Meer informatie over de fiscale woon- en vestigingsplaats vind je op de website van de OECD, de Belastingdienst en in de brochure van de Nederlandse Vereniging van Banken.

FATCA wetgeving

Nederland heeft met de Verenigde Staten afspraken gemaakt om belastingontduiking en zwart sparen door Amerikanen in het buitenland tegen te gaan. De Amerikaanse wet die dat regelt heet de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Alle banken en verzekeraars in Nederland zijn sinds 1 juli 2014 verplicht om al hun klanten te identificeren en bij te houden of ze US Person zijn.

Wat is een US Person?

Een US Person is een persoon of organisatie die mogelijk belastingplichtig is in de VS, bijvoorbeeld een Amerikaans staatsburger of een organisatie die is opgericht naar het recht van de VS. De precieze criteria voor een US Person staan onder aan het formulier ‘Bepalen belastingstatus’. Twijfel je? Bel dan met je belastingadviseur of de Belastingdienst.

Uiteindelijk belanghebbende

Heb je een uiteindelijk belanghebbende die US Person is? Dan kan dat gevolgen hebben voor de Amerikaanse belastingstatus van je organisatie. Een uiteindelijk belanghebbende (UB) is iemand binnen je organisatie met een financieel belang of zeggenschap in de onderneming van 25% of meer.

Formulieren invullen

Wil je gebruikmaken van onze dienstverlening? Of wijzigt er iets in je fiscale status? Dan hebben we hierover informatie nodig. Hier vind je het formulier dat op jouw rechtsvorm van toepassing is.

Een zakelijke vraag?

Een zakelijke vraag?

Neem contact met ons op. We helpen je graag.