tekst browser
SNS Bank

Geef je mening

Sparen en de belasting

Je spaargeld telt mee met je vermogen. En over je vermogen moet je soms belasting betalen. Maar hoe zit het nou precies? En hoe kun je zo gunstig mogelijk sparen?Wat gaat er naar de belasting?

Als je veel spaargeld hebt, dan moet je daar vanaf een bepaald bedrag belasting over betalen. Voor 2013 is dit bedrag € 21.139. Over wat je méér hebt, betaal je 1,2% belasting. De Belastingdienst kijkt ook naar schulden: die van jezelf, van je fiscale partner en van je minderjarige kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van je totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 2.900 aan schulden per persoon worden niet van je bezittingen afgetrokken.

65-plus: ouderentoeslag

Ben je ouder dan 65 jaar, dan kun je recht hebben op ouderentoeslag. Dit is een extra bedrag aan vrijstelling waarover je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Of je recht hebt op deze vrijstelling hangt af van de hoogte van je vermogen (2013: maximaal € 279.708) en je inkomen (2013: maximaal € 19.895). Je kunt je heffingvrije vermogen en je ouderentoeslag overdragen aan je partner. Bij het berekenen van je vermogen, kijkt de Belastingdienst naar het vermogen dat je elk jaar op 1 januari bezit.

Fiscaal voordelig sparen

Wil je geen belasting betalen over je spaargeld én ben je van plan te sparen voor je oude dag? Dan is er de mogelijkheid om fiscaal te sparen. Dit wordt ook wel banksparen of lijfrentesparen genoemd.

Met deze fiscaal aantrekkelijke manier van sparen krijg je een goede rente over je spaargeld en helpt de belastingdienst ook nog mee. Het geld dat je stort, is namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je inleg moet dan wel binnen je jaar- of reserveringsruimte vallen. Op de site van de Belastingdienst kun je die reserveringsruimte uitrekenen.

Langlopende rentetermijnen

Een langlopende spaarrekening is een spaarrekening waarbij de rente niet jaarlijks op de rekening wordt bijgeschreven. Deze rekening staat een aantal jaar vast. Na een aantal jaar is het gespaarde tegoed op de rekening pas beschikbaar. Op dat moment wordt de rente bijgeschreven en vrij beschikbaar. Je moet gedurende de looptijd van de rekening ook de waarde van de lopende rentetermijnen bij het vermogen van box 3 tellen.

Belastingvrij schenken aan je (klein)kinderen

Je mag 1 keer per kalenderjaar een belastingvrije schenking doen aan je (pleeg)kind(eren). Voor het jaar 2013 bedraagt de vrijstelling voor de schenkbelasting voor:

• Schenkingen aan je kind(eren): € 5.141 per jaar

• Eenmalige schenking aan je kind(eren) tussen 18 – 40 jaar: € 24.676

In sommige gevallen mag je het bedrag voor de eenmalige schenkingen verhogen tot € 51.407. Dit mag alleen voor de aankoop of verbouwing van een woning of voor een studie of beroepsopleiding. De eigenwoningschuld wordt beperkt door de gebruikte vrijstelling voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Wil je dat de schenking voor de studie van je kind gebruikt wordt? Dan moeten de studiekosten minimaal € 20.000 bedragen.

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen en pleegkinderen gelden voor jou en je partner samen. Ook als je gescheiden bent, worden schenkingen die je als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.

In 2013 is een schenking tot € 2.057 per kleinkind vrijgesteld. Daarboven moet het kleinkind 30% of 40% belasting betalen.

Meer over schenken op de site van de Belastingdienst

Spaarloon en levensloop: afgeschaft in 2012

Spaarloon

Sinds 1 januari 2012 is de spaarloonregeling afgeschaft. Dat betekent dat je met deze regeling niet meer belastingvrij kunt sparen. Je kunt het opgebouwde spaarloon volledig of gedeeltelijk opnemen. Hierbij gelden geen beperkende voorwaarden. Je kunt het tegoed ook volledig of gedeeltelijk op de geblokkeerde rekening laten staan en gebruik blijven maken van de vrijstelling in box 3. De vrijstelling bedraagt € 17.025.

Elk jaar blijft een deel van het spaartegoed vrijvallen. Op dat deel is dan niet langer de vrijstelling van box 3 van toepassing. Voor het deel van het spaarloon dat op de spaarloonrekening blijft staan - met uitzondering van het vrijgevallen tegoed - blijft de vrijstelling van box 3 gelden tot 1 januari 2016.

Meer over spaarloon op de site van de Belastingdienst

Levensloop

Ook de levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Had je op 31 december 2011 meer dan € 3.000 opgebouwd, dan geldt er een overgangsregeling.

Meer over de levensloopregeling op de site van de Belastingdienst