Dekking Aan­sprake­lijk­heids­verze­ke­ring voor zzp’ers

De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die je tijdens het werk veroorzaakt.

Dit is verzekerd

  • Schade aan iemand of iemands spullen die je per ongeluk hebt veroorzaakt.
  • Schade die je hebt veroorzaakt aan spullen in jouw beheer. Bijvoorbeeld spullen die je in beheer hebt om te bewerken en te behandelen.
  • Je bent ook verzekerd voor schade die is veroorzaakt door medewerkers.

Dit is niet verzekerd

  • Schade door software en hardware.
  • Schade die je expres hebt veroorzaakt.
  • Schade in verband met verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal van spullen.
  • Aansprakelijkheid van ingehuurde medewerkers.

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers

In de voorwaarden staat precies welke schade wel en niet wordt vergoed. Ook lees je hoe het schadebedrag wordt bepaald.

Wat ga je per maand betalen?

Wat ga je per maand betalen?

De premie van je aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers hangt af van een aantal dingen.
Aansprakelijk gesteld?

Aansprakelijk gesteld?

We zorgen er voor dat je schademelding zo snel mogelijk wordt opgepakt.