De Minister van Financiën heeft besloten om SNS REAAL te nationaliseren. Dat betekent dat de Staat de enige aandeelhouder van SNS REAAL is geworden. Ga naar www.snsreaal.nl voor meer informatie.
tekst browser
SNS Bank


SNS REAAL genationaliseerd

De Minister van Financiën heeft besloten om SNS REAAL te nationaliseren. Dat betekent dat de Staat de enige aandeelhouder van SNS REAAL is geworden. Ga naar www.snsreaal.nl voor meer informatie.Wat houdt de nationalisatie van SNS REAAL precies in?
SNS REAAL heeft een nieuwe eigenaar, namelijk de Staat. De Staat heeft nu alle aandelen in SNS REAAL.

Wat betekent dit voor mijn product(en) bij SNS Bank?
De nationalisatie verandert de afgesproken productvoorwaarden niet.

Ben ik nog steeds klant van SNS Bank, nu SNS REAAL is genationaliseerd?
Ja, u bent nog steeds klant van SNS Bank.

Heeft de nationalisatie van SNS REAAL gevolgen voor mijn product?

Uw pensioen of verzekering

Uw product blijft ongewijzigd. Wat belangrijk hierbij is, is dat wij net als in het verleden voldoen aan de wettelijke vereisten om aan de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomsten te voldoen.

SNS Participatie Certificaten

Het Ministerie van Financiën heeft besloten om achtergestelde obligaties uitgegeven door SNS Bank te onteigenen. De SNS Participatie Certificaten vallen hier ook onder. In dit besluit is geen vergoeding vastgesteld voor de houders van achtergestelde obligaties en dus ook niet voor de SNS Participatie Certificaten. De wet bevat een schadeloosstellingsprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Wat de uitkomst daarvan zal zijn, kunnen wij niet zeggen. Wel heeft de Minister het nieuwe management van SNS REAAL gevraagd om een onderzoek naar de situatie van de SNS Participatie Certificaten in te stellen en indien nodig een compensatievoorstel te doen. Op dit moment kunnen wij helaas niet meer informatie geven.

Een ander product

Uw product blijft ongewijzigd. Wat hierbij belangrijk is, is dat het depositogarantiestelstel van toepassing is.

Bericht van Ministerie van Financiën

Het ministerie van financiën heeft het onderstaande nieuwsbericht gepubliceerd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de berichtgeving in de media over SNS REAAL? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van SNS Bedrijvendesk via 030 - 633 30 02.