Dekking SNS Ongevallenverzekering

Met de ongevallenverzekering beperk je de financiële gevolgen bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Dit is verzekerd

 • Uitkering van € 5.000 bij overlijden en € 25.000 bij blijvende invaliditeit bij een ongeval waar ook ter wereld. Een ongeval kan ook acute vergiftiging, verstikking, wondinfectie en bloedvergiftiging zijn.
 • Vervoer naar huis van het lichaam na een dodelijk ongeval in het buitenland:
  maximumvergoeding € 1.250.
 • Als kinderen zijn meeverzekerd: dubbele uitkering voor een achtergebleven kind als beide ouders overlijden door hetzelfde ongeval.
 • 5 jaar premievrijstelling voor achterblijvende verzekerden bij overlijden of volledige blijvende invaliditeit van verzekeringnemer door een ongeval.

  Wie is verzekerd?

  Als je de ongevallenverzekering afsluit voor je gezin met kinderen, dan zijn deze personen verzekerd:

  • jijzelf, als jij de verzekering aanvraagt
  • je partner met wie je samenwoont
  • inwonende kinderen tot 21 jaar
  • kinderen tot 21 jaar die uitwonen omdat ze dagonderwijs volgen

  Wanneer wordt er uitgekeerd?

  • Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde overlijdt door een ongeval.
  • Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt een percentage van het verzekerd bedrag uitgekeerd, afhankelijk van de mate van invaliditeit.


  Wanneer wordt er niet uitgekeerd?

  • Als er opzet in het spel is, waarbij iemand belang heeft bij de uitkering
  • Als het ongeval mogelijk gekomen is door het onder invloed zijn van alcohol of verslavende middelen


  De voorwaarden van de ongevallenverzekering

  In de voorwaarden staat precies wanneer je wel of geen uitkering krijgt.

  Ongevallenverzekering aanvragen?

  Ongevallenverzekering aanvragen?

  Beperk de financiële gevolgen voor jezelf en je gezinsleden bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Vraag nu een offerte aan.

  Ongeval doorgeven

  Ongeval doorgeven

  Bij ons kun je dag en nacht je schade melden. We zorgen er dan voor dat je schademelding zo snel mogelijk wordt opgepakt.