Levensloopregeling stopt

De levensloopregeling eindigt op 1 november 2021.
Wat betekent dit voor jou?

Goed om te weten
Je kunt SNS Levensloop niet meer openen. Maar je kunt het saldo op je rekening laten staan tot de dag voor je AOW-datum, je eerdere pensioendatum of uiterlijk tot 1 oktober 2021.

Vanaf 1 mei 2021 accepteren we geen stortingen meer.

Weet je niet zeker of je deze rekening hebt? Kijk dan op je rekeningoverzicht in Mijn SNS of op je papieren rekeningafschrift. Op het jaaroverzicht voor de Belastingdienst zie je ook welke rekeningen je bij ons hebt.

Levensloop stopt op 1 november 2021

Per 1 januari 2012  is de levensloopregeling gestopt en de overgangsregeling ingegaan. De overgangsperiode eindigt op 1 november 2021. Eerder was de einddatum van de overgangsregeling 31 december 2021. Deze is dus met 2 maanden vervroegd.

Vanaf 1 mei kun je niet meer storten op je levenslooprekening

Omdat je levenslooptegoed in 2021 moet worden uitgekeerd, kun je vanaf 1 mei 2021 niet meer storten op je levenslooprekening. Dit kan niet , omdat je geen belastingvoordeel meer hebt. Geef aan je werkgever door dat voor het laatst bij de salarisbetaling in maart een bedrag kan worden gestort in de levensloopregeling.

Neem je tegoed op voor 1 oktober 2021

Het tegoed op je levenslooprekening wordt uitgekeerd via je huidige werkgever. Ook als je dit hebt gespaard bij een vorige werkgever. Je werkgever houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan je uit. Daarbij kan hij rekening houden met je andere inkomsten. Alle uitgekeerde bedragen zijn volledig belast.

Met het opheffingsformulier regel je de uitbetaling. Je kunt alleen nog kiezen voor beëindiging van je rekening. Geef op het formulier aan dat je het volledige saldo wilt opnemen. Hebben we het formulier binnen? Dan heffen we binnen tien dagen je rekening op en maken we het gespaarde tegoed over naar je werkgever.

Heb je op dit moment geen werkgever?

Als je op dit moment geen werkgever hebt, dan kun je het tegoed laten uitkeren via ons. Wij zorgen voor een ‘salaris’-betaling waarbij we de verplichte loonheffingen inhouden van 49,5% . Eventueel te veel betaalde loonbelasting kun je terugvragen via je Aangifte Inkomstenbelasting. Zo kun je ook je levensloopverlofkorting verrekenen. Op het bedrag na loonheffing houden we € 25 administratiekosten in.

Met het 'Opheffingsformulier zonder werkgever' regel je de uitbetaling van het volledige saldo, waarna we de rekening voor je beëindigen. Een periodieke uitkering via ons is niet mogelijk.

Let op! Alle formulieren die op de 10e van de maand bij ons binnen zijn, worden normaal gesproken rond de 15e van de maand uitbetaald. Is het formulier na de 10e bij ons binnen? Dan betalen we de volgende maand uit.

Na de uitbetaling krijg je van ons een uitkeringsspecificatie. Ook sturen we begin van het jaar een opgave voor je belastingaangifte toe.

De uitkering uit je levensloopregeling en de belasting

Het geld dat je uit de levensloopregeling krijgt uitgekeerd, telt mee als inkomen voor 2021. De uitkering kan dus gevolgen hebben voor bijvoorbeeld je toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst of de uitkerende instantie. Doe dat op tijd om te voorkomen dat je teveel toeslag of uitkering ontvangt en dat later weer moet terug betalen.

Beleggingen

Is een deel van je tegoed belegd in beleggingsfondsen? En wil je naar een ander fonds overstappen of alvast een deel verkopen? Dat kan in Mijn SNS.

Wil je je levenslooprekening beëindigen? Dan hoef je geen aparte opdracht tot verkoop van je beleggingen te geven. Met het Opheffingsformulier of het Opheffingsformulier zonder werkgever geef je meteen opdracht aan SNS om alle beleggingen te verkopen voordat de rekening beëindigd wordt.

Actie

Open vóór 1 juni 2021 een beleggingsrekening en betaal pas vanaf 2022 servicekosten

Wil je met je levenslooptegoed gaan beleggen? Bekijk dan eerst of beleggen bij je past. Open daarna een SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening en stort (een deel van) je uitgekeerde levenslooptegoed hierop.

Stuur, voordat je je eerste beleggingsorder plaatst in Mijn SNS of de app, een mail naar actielevensloop@sns.nl met je nieuwe rekeningnummer o.v.v. actie beëindiging levensloop. Je betaalt dan in 2021 geen servicekosten van 0,3% per jaar over je belegd vermogen.

Let op: Bij beleggen loop je het risico dat je (een deel van) je inleg verliest.

Actievoorwaarden

 • Je hebt nu een Levenslooprekening bij ASN, BLG Wonen, Regiobank of SNS.

 • Je hebt een rekening SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening geopend op snsbank.nl.

 • De acceptatieprocedure van deze rekening is goed doorlopen. Let op: om te kunnen beleggen heb je een geldig paspoort of ID-kaart nodig. Een rijbewijs is niet toegestaan.

 • Vóórdat je de eerste beleggingsorder plaatst in Mijn SNS of de app, stuur je een e-mail naar actielevensloop@sns.nl met je nieuwe rekeningnummer o.v.v. actie beëindiging Levensloop.

 • Je kunt één keer meedoen aan deze actie.

 • Heb je al een rekening SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening? Maar zeg je in de actieperiode deze rekening op en open je een nieuwe rekening SNS Doelbeleggen of SNS Beleggingsrekening? Dan geldt deze actie niet.

 • Actieperiode: 10 maart 2021 tot 1 juni 2021.

Voorwaarden SNS Levensloop

In de voorwaarden lees je wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten.

Bekijk ook

Veel gestelde vragen

 • Je mag doorsparen op je rekening, maar vanaf 1 mei accepteren we geen stortingen meer.

 • Het netto bedrag dat overblijft nadat je werkgever of wij de loonheffingen hebben ingehouden, kan je gebruiken om verder te sparen of te beleggen.

 • Je mag doorsparen op je rekening, maar geef wel je keuze door voor 1 oktober 2021. Doe je dat niet, dan houden wel loonbelasting in over het saldo dat op 1 november op je levenslooprekening staat. Als je geen rekening bij ons hebt, openen we een administratieve rekening voor je waarop we het tegoed storten na inhouding van loonheffingen en administratiekosten.

 • Het bedrag dat overblijft na de loonheffingen kan je gebruiken om verder te sparen of te beleggen. Heb je je jaarruimte en/of reserveringsruimte nog niet gebruikt? Dan kun je (een deel van) je uitgekeerde levenslooptegoed storten in een lijfrente. Let op dat je binnen de fiscale grenzen blijft!

 • Heb je een pensioengat? Dan mag je het volledige tegoed of een deel van je Levenslooprekening bruto laten overzetten naar het pensioenfonds. Dit moet ook wel binnen de voorwaarden van het pensioenfonds passen en je hebt de instemming van je pensioenfonds nodig.

  Op het moment dat je je levenslooptegoed wilt gebruiken voor je pensioen, vraag je een overboeking aan. Wij zorgen er dan voor dat het opgegeven bedrag naar je werkgever gaat. Je werkgever zorgt er daarna voor dat het bedrag bij de pensioenuitvoerder terecht komt.

 • Je levenslooprekening moet zijn opgeheven voor de dag waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Als dat voor 1 november 2021 is, moet je de rekening dus eerder opheffen.

  Ga je vóór 1 november 2021 met pensioen? Zorg er dan voor dat je het levenslooptegoed uiterlijk één dag voordat je met pensioen gaat volledig opneemt.

 • Als je overlijdt, wordt het volledige levenslooptegoed uitgekeerd aan je erfgenamen, na inhouding van de verplichte loonheffingen. Onze medewerkers van de SNS Nabestaandendesk kunnen je vertellen welke documenten nodig zijn. Voor vragen hierover bel met de SNS Nabestaandendesk: 030 – 633 30 04.

  Goed om te weten: Over dit bedrag moeten je erfgenamen misschien erfbelasting betalen.

 • Een levenslooprekening is persoonlijk. Daarom kan bij de verdeling kan de levenslooprekening niet op naam van een ex-partner worden gezet.

 • Geld dat op de Levenslooprekening staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Als een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, krijgt elke rekeninghouder tot € 100.000 terug.

  SNS is een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het depositogarantiestelsel.

  Heb je meerdere rekeningen bij SNS of bij andere merken van de Volksbank N.V.? Dan geldt het maximum van € 100.000 voor alle rekeningen samen.

 • Neem je geld op van je Levenslooprekening, dan heb je mogelijk recht op levensloopverlofkorting. Dit is een korting op je inkomstenbelasting. Deze korting is nooit meer dan het opgenomen bedrag. De korting is maximaal € 209 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011. Je werkgever verrekent deze levensloopverlofkorting als hij je levensloopsaldo aan je uitkeert.

  Heb je geen werkgever meer? Wij houden alleen de loonheffingen in. We houden géén rekening met de levensloopverlofkorting. Je kunt je levensloopverlofkorting dan verrekenen in je aangifte Inkomstenbelasting.