Scheidingsexpert: “Snel duidelijkheid en financieel inzicht geeft ruimte voor de relationele emoties”

Sinds begin 2020 werken we samen met Scheidingsexpert. Hun doel: geen vechtscheiding, maar een overlegscheiding. Een interview met de initiatiefnemers Paul en Carola van der Ploeg.

Paul en Carola van der Ploeg

Alles onder 1 dak

Als je gaat scheiden, krijg je vaak te maken met verschillende adviseurs. Scheidingsexpert biedt al die diensten onder 1 dak. Dat geeft rust in emotioneel heftige tijden. En als klant van SNS is de samenwerking extra handig. Want als je toestemming geeft, hebben ze een directe lijn met je SNS Adviseur. Het lukt Scheidingsexpert vaak om een scheiding af te ronden in goed overleg met beide partijen: met een slagingspercentage van maar liefst 94%.

Scheidingsexpert: even voorstellen

Wij zijn Paul en Carola van der Ploeg. We hebben beiden ruime ervaring in de financiële advies- en opleidingswereld en hebben in 2003 Scheidingsexpert Nederland opgericht. Destijds ontstond er bij ons door gebeurtenissen in onze omgeving de vraag waarom het zo vaak onnodig misging tussen mensen die uit elkaar gingen. Met grote gevolgen voor henzelf, en vooral ook voor hun kinderen.”

“We ontdekten dat beide partners tijdens een scheiding te maken krijgen met een wirwar aan emoties. Emoties van relationele aard en emoties door onzekerheid over de eigen toekomst. Onzekerheid over de zorg voor de kinderen, het inkomen, de woonsituatie, de onderneming en de “oude dag”. We raakten ervan overtuigd dat als beiden zo snel als mogelijk weer duidelijkheid en financieel inzicht krijgen, er ruimte komt voor de verwerking van de relationele emoties. Hierdoor vermindert het risico op escalatie.”

Mediation met een oplossing

“Om snel inzicht te kunnen geven in mogelijke oplossingen en de gevolgen van de afspraken in hun portemonnee, heeft Paul een uniek rekenmodel (Part-pro) ontwikkeld dat door alle scheidingsexperts wordt gebruikt. Ons hoge slagingspercentage van de mediations bewijst dat ‘mediation met een oplossing’ daadwerkelijk helpt de vechtscheiding uit te bannen.”

Wat maakt Scheidingsexpert anders dan andere mediators?

“Ons concept is gericht op snel inzicht te geven in mogelijke oplossingen en de gevolgen van de scheiding in de portemonnee van beiden. Het is essentieel dat dit met een hoge deskundigheid wordt gedaan. Daarom zijn alle scheidingsexperts in het land Register Financieel EchtscheidingsAdviseur (RFEA) en ook MfN familiemediator. Zij werken allemaal op dezelfde manier, maar met hun eigen persoonlijkheid. Ze worden fiscaal, juridisch, financieel en op mediation gebied ondersteund door onze juristen en fiscalisten op de centrale organisatie. Alle convenanten worden centraal opgesteld. Voordat de mensen het convenant ondertekenen, neemt een adviseur van het Expertisecentrum het nogmaals door. Hierbij wordt gecheckt of beiden begrijpen wat ze ondertekenen en of er niet onbewust sturing heeft plaatsgevonden. Zo kunnen we een hoge mate van kwaliteit garanderen. Scheidingsexpert is het enige landelijke concept dat deze deskundigheid en kwaliteit biedt.”

Wat is het verschil voor een klant van SNS?

“Voor veel van de vragen tijdens de scheiding heeft de klant verschillende adviseurs nodig. Dit geeft een extra zorg in een toch al hectische periode. De adviseur van SNS en de scheidingsexpert nemen deze zorg samen uit handen. De hele scheiding wordt via één loket verzorgd. Wij zorgen voor de begeleiding en afhandeling van de scheiding en de adviseur van SNS voor het benodigde financiële advies.”

“Als de klant hiervoor toestemming geeft, stemmen we gedurende het gehele scheidingstraject de adviezen met elkaar af. Uiteraard houden we de klant hiervan ook op de hoogte. Hierdoor is er snel zekerheid of de wensen van beiden over bijvoorbeeld de woning ook werkelijk financieel haalbaar zijn. Daarnaast leggen we de afspraken uitgebreid vast in het convenant. Om de klant verder te ontzorgen licht de scheidingsexpert deze afspraken toe aan de SNS adviseur. Die kan hierdoor snel de bankzaken na de scheiding aanpassen en hierin adviseren.” 

Voorbeeld

H was een aantal maanden geleden gescheiden van S. Zij hadden in goed overleg met begeleiding van een mediator alle afspraken in een convenant vastgelegd. H is tot zijn schrik tot de ontdekking gekomen dat hij maandelijks niet rond kan komen. Hij wil graag opnieuw met S in gesprek. De scheidingsexpert heeft met S contact opgenomen om een afspraak te maken. S voelde hier begrijpelijk niet veel voor. “We hebben het toch net allemaal goed geregeld? De mediator heeft alles volgens de regels berekend.”

De scheidingsexpert heeft S uitgelegd dat het gesprek puur bedoeld was om hen alsnog beiden inzicht te geven in de financiële gevolgen van de gemaakte afspraken. En hierdoor mogelijk te voorkomen dat H naar een advocaat zou stappen en zij alsnog in een vechtscheiding terecht zouden komen. Gelukkig was S bereid om een afspraak te maken, met name in het belang van de kinderen. De scheidingsexpert heeft in het rekenmodel Part-pro de portemonnee van beiden inzichtelijk gemaakt. Al snel was het voor S duidelijk dat H onmogelijk kon rondkomen. De scheidingsexpert heeft met hen mogelijke oplossingen besproken en daarna de gewijzigde  afspraken in een aanvullend convenant vastgelegd.

Deskundigheid bij 1 persoon

“Een standaard mediator is erop gericht dat mensen met elkaar in gesprek kunnen blijven en dat de scheiding niet escaleert. De meeste mediators hebben onvoldoende fiscale, financiële en juridische kennis waardoor zij zelf niet, of niet voldoende, oplossingen inzichtelijk kunnen maken. De klanten moeten deze dan of zelf bedenken of hiervoor andere deskundigen inschakelen. Een scheidingsexpert biedt dat allemaal bij één persoon: mediation met een oplossing. Ook zijn we gespecialiseerd in internationale aspecten, kinder- en partneralimentatie en scheidende ondernemers. Een aantal van onze scheidingsexperts biedt mediation in een andere taal, bijvoorbeeld in het Engels.”

Voorbeeld

M en V gingen scheiden. V had geen inkomen en was bang dat zij met de kinderen in de bijstand en op straat terecht zou komen. M woonde inmiddels bij zijn nieuwe vriendin. Zij hadden zelf al de conclusie getrokken dat de woning verkocht zou moeten worden. De Scheidingsexpert heeft toch de eerste wens (V en kinderen blijven in de woning wonen) voor hen inzichtelijk gemaakt. Uiteindelijk bleek met een gedeeltelijke afkoop van de alimentatie, de hulp van de ouders van de V en in nauw overleg met de hypotheekadviseur, het voor V toch mogelijk de woning over te nemen. Hierdoor kon de gehele scheiding in goed overleg worden afgerond en konden zij samen goed door als ouders van hun kinderen.

Lees ook het interview met Roel Blokzijl van de Scheidingsdesk van SNS.

Scheidingsdesk van SNS

Scheidingsdesk van SNS

Heb je vragen over scheiden en financiën of mediation? Neem contact op met onze scheidingsdesk. We helpen je graag verder.
Meer over scheiden

Meer over scheiden

De financiële onderwerpen die vaak ter sprake komen bij scheiden op een rij.