Nederlanders stappen over, maar niet van hypotheek

Persberichten
22-08-2016
Nederlanders stappen regelmatig over, maar vergeten de grootste vaste last als zij hun huishoudboekje op orde willen brengen. Uit onderzoek van Panelwizard in opdracht van SNS komt naar voren dat 60% van de Nederlanders niet gelooft dat oversluiten van de hypotheek voordelig kan zijn. Slechts 17,6% van de Nederlanders denkt dat oversluiten van de hypotheek een besparing oplevert.

Maandelijkse besparing

Patrick Kuijsters, directeur Marketing & Online bij SNS: “De Nederlandse huiseigenaren laten geld liggen. En dat is zonde. Zowel het oversluiten van je hypotheek als het tussentijds wijzigen van de rente kan een mooie maandelijkse besparing opleveren. Uit onze cijfers blijkt dat klanten die bij SNS tussentijds de rente hebben gewijzigd gemiddeld bruto 211 euro per maand besparen.

Overstappen gewoon, maar nog niet van hypotheek

Nederlanders besparen graag op hun vaste lasten. Oversluiten van energieleverancier vanwege kostenbesparing gebeurt massaal, bijna 50% van de ondervraagde huiseigenaren stapte over in de afgelopen vijf jaar. En ruim 30% stapte over naar een andere zorgverzekeraar of telecomaanbieder. Dit in tegenstelling tot het oversluiten van de hypotheek. Maar 1 op de 10 Nederlandse huiseigenaren stapte over van hypotheek.

Hobbels

Gemiddeld betalen Nederlanders een hypotheekrente van rond de 4%. Twee derde geeft aan een hogere hypotheekrente te betalen dan de actuele rente. 37,7% van de Nederlanders betaalt zelfs veel meer.

17,6% van de Nederlanders denkt dat oversluiten een besparing oplevert. Van deze groep denkt grofweg de helft (55%) dat dit komt door het aanzienlijke verschil in de huidige hypotheekrente en de eigen hypotheekrente. Opvallend, 35% van de Nederlanders komt pas in actie als er meer dan 350 euro op jaarbasis kan worden bespaard.

60% van de Nederlanders denkt niet dat oversluiten voordeliger kan zijn. Terwijl juist hier een grote financiële besparing mee kan worden gemaakt. De belangrijkste redenen waarom Nederlanders niet oversluiten:

  • 51% denkt dat de vergoeding voor het renteverlies van de bank (de ‘boeterente’) niet opweegt tegen het voordeel van een lagere hypotheekrente.
  • 27,5% denkt dat de extra kosten bij het oversluiten, zoals een notaris en hypotheekadvies, niet opweegt tegen een lagere hypotheekrente.

€ 211 per maand

SNS heeft het afgelopen jaar als enige bank tot nu toe een groot deel van haar klanten (via SNS Hypotheek Looptijdservice) pro-actief benaderd om te checken of de hypotheekrente misschien tussentijds omlaag kan. En dat loont. Gemiddeld hebben klanten die bij SNS tussentijds de rente hebben gewijzigd bruto 211 euro per maand bespaard.

Onderzoekverantwoording

Het onderzoek is in juli 2016 uitgevoerd door Panelwizard onder 1.091 Nederlanders. De uitgebreide onderzoeksresultaten zijn op verzoek verkrijgbaar bij SNS.