SNS wil graag dat consumenten hun bankrekeningnummer kunnen meenemen

Nieuwsberichten
05-07-2016
SNS heeft er nooit een geheim van gemaakt groot voorstander te zijn van nummerportabiliteit: de mogelijkheid om bij het wisselen van bank je rekeningnummer mee te nemen. Nummerportabiliteit maakt het een stuk eenvoudiger om over te stappen naar de bank die het best bij je past.


Nummerportabiliteit breekt betaalmarkt open

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderschrijft dit standpunt in een recent uitgebracht rapport, dat een nieuwe impuls geeft aan de Europese discussie die al een tijd wordt gevoerd. Ook zij ziet graag dat mensen die van bank wisselen hun betaalrekeningnummer kunnen behouden. Vanwege de eenvoud voor consumenten, maar ook omdat nummerportabiliteit de betaalmarkt openbreekt en de onderlinge concurrentie tussen banken bevordert. In Nederland zouden bedrijven en consumenten in tien jaar tijd ongeveer 400 miljoen euro kunnen besparen, omdat ze sneller voor een goedkopere rekening kiezen.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Consumenten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van concurrentie. Ik zie nummerbehoud bij een bankoverstap als een belangrijk instrument om consumenten in beweging te krijgen. Europa zou hier zo snel mogelijk werk van moeten maken.’

Net zo makkelijk wisselen van bank als van telefoonaanbieder

SNS verwacht dat zodra consumenten hun bankrekeningnummer behouden, het veel makkelijker wordt om zonder ‘gedoe’ van bank te wisselen. Het aantal consumenten dat nu de Nederlandse Overstapservice in Nederland gebruikt is zeer gering (ca. 1%). Behoud van het rekeningnummer beperkt de hoeveelheid administratieve rompslomp aanzienlijk. Nummerportabiliteit heeft zijn waarde al ruimschoots bewezen in de telecomsector. SNS is er daarom van overtuigd dat Nederlanders net zo makkelijk van bank moeten kunnen wisselen als van telefoonprovider. Daarom heeft SNS het onderwerp meerdere malen onder de aandacht gebracht van de politiek, met het nadrukkelijke verzoek dit mogelijk te maken.

Update 5 juli 2016:

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft bekendgemaakt dat ook zij voorstander is van nummerbehoud in het betalingsverkeer. Om overstappen makkelijker te maken en onderlinge concurrentie tussen banken te bevorderen, vindt het MOB het nodig om dit jaar nog de overstapservice te verbeteren door te kijken of deze gedigitaliseerd kan worden. En daarnaast er meer bekendheid aan te geven. Zo moet het voor consumenten en bedrijven duidelijker worden wat de overstapservice doet en wat consumenten zelf moeten regelen. Net als de ACM pleit het MOB ervoor om nummerbehoud in Europees verband te organiseren. Het volledige MOB-rapport is hier te lezen.