Nieuw in hypothekenaanbod SNS: ASN Hypotheek die verduurzamen woning beloont

Nieuwsberichten
13-11-2018
Vanaf vandaag is er een nieuwe hypotheek verkrijgbaar in alle SNS winkels: de ASN Hypotheek. Deze hypotheek is gericht op de verduurzaming van woningen en kan afgesloten worden met een apart leningdeel hiervoor: ASN Duurzaam Wonen. Dit leningdeel heeft een laag rentetarief en is bedoeld om binnen twee jaar energiebesparende maatregelen te treffen in de woning. Het afsluiten van ASN Duurzaam Wonen kan ook zorgen voor een rentekorting op de ASN Hypotheek. 

SNS neemt al langer meerdere hypotheekaanbieders op in haar advies. De ASN Hypotheek en ASN Duurzaam Wonen zijn hier een welkome aanvulling op voor hypotheekklanten die duurzaam willen wonen.

Kosten vaak een belemmering voor verduurzaming

Om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen voor het al dan niet treffen van energiebesparende voorzieningen in woningen deed ASN Bank in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction een peiling onder ruim 1200 respondenten. Daaruit blijkt dat driekwart van de (toekomstige) huiseigenaren graag maatregelen neemt voor het verduurzamen van hun woning. Zij doen dat het liefst snel na aankoop: 66 procent geeft aan bij voorkeur binnen twee jaar na aankoop van een huis te verduurzamen. De kosten zijn de belangrijkste reden om geen energiebesparende maatregelen te nemen (59%).

Vooral starters hechten veel waarde aan het nemen van energiebesparende maatregelen (91%). Het probleem dat de meerderheid van hen aangeeft (76%) is dat zij te weinig financiële middelen hebben. Zij hebben mogelijk extra last van de regeling dat normaliter maximaal 100 procent van de marktwaarde van een woning gefinancierd mag worden. Onder voorwaarden is het bij de ASN Hypotheek nu mogelijk tot 106 procent van de waarde van de woning te lenen.

Over de hypotheek

De ASN Hypotheek is een reguliere hypotheek, waarnaast ASN Duurzaam Wonen afgesloten kan worden als extra leningdeel voor het treffen van energiebesparende maatregelen. ASN Duurzaam Wonen is een lening tegen een lage hypotheekrente, met een minimum bedrag van €2.500 en een maximum van €15.000. Dit leningdeel wordt in een bouwdepot gestort. Voorwaarde is dat er binnen twee jaar energiebesparende voorzieningen worden getroffen die op het moment van afsluiten in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK) van de overheid staan. Als de ASN Hypotheek in combinatie met ASN Duurzaam Wonen wordt afgesloten, geldt een rentekorting voor de ASN Hypotheek.

Verkrijgbaar bij SNS

SNS en ASN Bank werken al langer samen aan de verduurzaming van woningen, onder meer door kennis over duurzaamheidsmaatregelen te delen en tips over energiebesparende maatregelen te geven aan de huidige hypotheekklanten van SNS. Hypotheekadviseurs van SNS kennen de energiezuinige maatregelen die je in diverse typen woningen kunt nemen en geven advies over de ASN Hypotheek en ASN Duurzaam Wonen.

De Volksbank zet in op duurzaam wonen

SNS is onderdeel van de Volksbank, net als ASN Bank, BLG Wonen en RegioBank. Door te bankieren met de menselijke maat dragen deze banken samen bij aan financiële weerbaarheid en duurzaamheid. Duurzaam wonen is het speerpunt van de duurzaamheidsambitie van de Volksbank. Dit draagt bij aan het doel in 2030 een klimaatneutrale balans te hebben. De Volksbank is partner van slimwoner.nl, een platform van Natuur & Milieu waar woningeigenaren concreet advies vinden voor verduurzamingsmogelijkheden in hun woning.