In gesprek met de Consumentenbond over vergoeding bij vervroegde aflossing

Nieuwsberichten
19-06-2017
In de Radar-uitzending van 15 mei wekte de Consumentenbond de indruk dat kredietverstrekkers zich op dat moment niet aan de nieuwe richtlijnen van AFM houden bij de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing. Omdat dit onjuist is, zijn we hierover met ze in gesprek gegaan. Ze bevestigen dat hun onderzoek ging over de periode vóór 14 juli 2016 voor de nieuwe richtlijn van de AFM.

Mensen die hun hypotheek vervroegd willen aflossen, betalen daarvoor soms een vergoeding. Deze vergoeding mag volgens de wet vanaf 14 juli 2016 niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de aanbieder hiervan heeft. De AFM publiceerde op 20 maart 2017 een leidraad om te laten zien hoe deze vergoeding berekend moet worden. Direct bij publicatie van de leidraad van de AFM hebben wij laten weten deze 1-op-1 toe te passen op ons beleid met ingang van 14 juli 2016.

De Consumentenbond en hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl onderzochten hoe banken deze vergoeding berekenen. De bevindingen werden gepresenteerd in het consumentenprogramma Radar op 15 mei 2017. In de uitzending werd helaas de indruk gewekt dat SNS zich niet houdt aan de leidraad van de AFM. Wij zijn ervan overtuigd deze op een goede en nauwkeurige manier toe te passen en hebben de Consumentenbond na de uitzending uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan.

Gesprek met de Consumentenbond

Het gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. De Consumentenbond bevestigt dat het onderzoek heeft toegezien op de periode vóór 14 juli 2016. Op dat moment was de leidraad van de AFM nog niet van kracht. De Consumentenbond geeft aan geen reden te hebben om te veronderstellen dat SNS de AFM-leidraad momenteel niet volgt.

Minister van Financiën reageert op uitzending

Minister Dijsselbloem benadrukte in zijn antwoord op Kamervragen over de Radar-uitzending dat de Consumentenbond en Ikbenfrits.nl niet hebben onderzocht of kredietverstrekkers zich inmiddels houden aan de AFM-leidraad. Deze indruk werd in de uitzending van Radar helaas wel gewekt. Verder gaf hij aan dat het geen verbazing wekt dat de berekeningssystematiek die kredietverstrekkers hanteerden vóór de publicatie van de leidraad van de AFM niet volledig in lijn was met deze leidraad.

Wat betekent dit voor jou?

Voor klanten van SNS verandert er niets. Voor ons is het echter een bevestiging dat we de vergoeding voor vervroegde aflossing op een goede en nauwkeurige manier toepassen.

Achtergrondinformatie

SNS reageert op Radar en nodigt Consumentenbond en ikbenfrits uit

Eerder bericht van de Volksbank over de AFM-leidraad

Onze reactie op de vragen van Radar