Actievoorwaarden afsluitkosten Hypotheek zonder advies

De actie loopt tot maandag 1 maart 2022. De actie geldt alleen voor hypotheekaanvragen die zijn ingediend voor deze datum.

Nieuwe klanten

 • Elke nieuwe klant die tijdens de actieperiode op https://onlinehypotheek.snsbank.nl/ een SNS hypotheek aanvraagt betaalt bij de notaris geen € 650 afsluitkosten, maar € 475.
 • Een hypotheekaanvraag is ingediend, zodra een ondertekende hypotheekofferte is geüpload door de klant op https://onlinehypotheek.snsbank.nl/.
 • De producten voor nieuwe klanten waar de actie voor geldt, zijn een annuïtaire en lineaire hypotheek met looptijd 10 of 20 jaar zelf afgesloten via het online kanaal zonder advies. Klanten die tussentijds uitstappen naar het advieskanaal, maar wel online de aanvraag zijn gestart, komen niet in aanmerking voor de actie.

Algemeen

 • Een nieuwe klant kan slechts éénmaal deelnemen aan de actie.
 • Door deelname aan deze actie aanvaardt men deze actievoorwaarden.
 • SNS is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen, waaronder storingen die ervoor zorgen dat de vereiste aanvragen van deelnemers niet tijdig binnen zijn of de hypotheekofferte niet op tijd geaccepteerd is.
 • SNS is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, voortvloeiend uit deelname aan de actie.
 • SNS behoudt zich het recht voor om deze actie en deze voorwaarden zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
 • Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij SNS. Hoe de klant dat doet leest hij op onze website www.snsbank.nl.
 • Aanbieder van deze actie is SNS, handelsnaam van de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Croeselaan 1, KvK 16062338
 • SNS kan persoonlijke informatie aan de klant vragen wanneer hij een financieel product of een financiële dienst aanvraagt of wijzigt. SNS vraagt dan bijvoorbeeld om de naam, adres en woonplaats. Dit zijn persoonsgegevens. SNS behoort tot de groep van bedrijven van de Volksbank N.V . Op dit gebruik is de “Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen” van toepassing. U kunt de Gedragscode lezen op: www.nvb.nl. Het volledige privacy reglement is te lezen op www.snsbank.nl.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.