Dividend ASN fondsen 2020

Beleg je bij ons in een van de ASN fondsen? Dan wil je natuurlijk weten hoeveel dividend je dat oplevert over het afgelopen jaar. Het verschilt per fonds. Dat komt doordat ieder fonds een andere verhouding heeft tussen de beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en microkrediet.

Hieronder vind je de uitleg over het dividend per fonds. En zie je hoeveel dividend je dat per participatie oplevert.

Goed om te weten
Beleg je in 1 van de ASN Duurzame Mixfondsen? De dividenden en rente over 2020 blijven in de fondsen. Er wordt dus geen dividend uitgekeerd. Waarom dat is, lees je in de uitleg hieronder bij 7. Voor de andere fondsen kun je het rendement wel laten uitkeren.

Dit leverden je beleggingen op in 2020

Hier zie je hoeveel dividend de fondsen per participatie hebben opgeleverd in 2020.  De bedragen zijn voor aftrek van 15% dividendbelasting.

Naam beleggingsfonds Dividend per participatie
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 1,80
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,30
ASN Milieu & Waterfonds € 0,35
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,40
ASN Microkredietfonds € 0,50
ASN Groenprojectenfonds € 0,40
ASN Duurzaam Mixfonds € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,00

Hoeveel dividend krijg jij over 2020?

De informatie over je fondsen en participaties vind je in Mijn SNS of de SNS Mobiel Bankieren app, bij ‘Beleggen’.  

Uitleg over het dividend per fonds

Hieronder vind je de uitleg over het dividend per fonds.

 • Algemeen
  De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

  Resultaat 2020
  Het begin van de coronacrisis in 2020 leidde bij veel bedrijven tot grote onzekerheid over hun toekomstige omzet en winst. Om hun balans en liquiditeitspositie te beschermen, schrapten ze hun dividenduitkeringen of stelden die uit. Dat heeft ertoe geleid dat het ASN Duurzaam Aandelenfonds minder dividenden ontving over 2020.

  Goed om te weten
  Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

 • De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de couponrentes die het fonds heeft ontvangen van de obligaties waarin het belegt. Daarnaast wordt de waarde van het fonds bepaald door de hoogte van de marktrente en de richting die deze opgaat. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een lening, dan stijgt de waarde (koers) van de lening, en andersom.

 • Algemeen
  De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

  Het ASN Milieu & Waterfonds belegt vooral in bedrijven die volop bezig zijn met innovatie op het gebied van milieutechnologie. Veelal bevinden ze zich nog in de opbouwfase. Daarom kiezen ze er vaak voor om de winst van het bedrijf te herinvesteren om verdere groei en innovatie mogelijk te maken.

  Resultaat 2020
  Het begin van de coronacrisis in 2020 leidde bij veel bedrijven tot grote onzekerheid over hun toekomstige omzet en winst. Om hun balans en liquiditeitspositie te beschermen schrapten zij hun dividenduitkeringen of stelden die uit. Dat heeft ertoe geleid dat het ASN Milieu & Waterfonds minder dividenden ontving over 2020 dan in 2019 het geval was.

 • Algemeen
  De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.

  Resultaat 2020
  Het begin van de coronacrisis in 2020 leidde bij veel bedrijven tot grote onzekerheid over hun toekomstige omzet en winst. Om hun balans en liquiditeitspositie te beschermen schrapten zij hun dividenduitkeringen of stelden die uit. Dat heeft ertoe geleid dat het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds minder dividenden ontving over 2020 dan in 2019 het geval was.

  Goed om te weten
  Wat een bedrijf met zijn winst doet, is overigens geen selectiecriterium voor de fondsmanager. Deze beoordeelt of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.

 • Voor het eerst in de geschiedenis van het ASN Microkredietfonds realiseerde het fonds in 2020 een negatief totaalrendement. Dat had 2 belangrijke oorzaken:

  1. De waarde van de leningenportefeuille daalde.

  2. De fondsbeheerder moest actie ondernemen om de risico’s van de wereldwijde coronaepidemie en de instabiliteit op de financiële markten af te dekken. Dit kostte het fonds geld.

  Toch heeft de fondsbeheerder besloten om een dividend uit te keren van € 0,50. Dat kan ie doen, doordat de inkomsten uit de leningen aan de microfinancieringsinstellingen in het fonds in 2020 stabiel bleven.

 • Het totaalrendement wordt bepaald door 2 zaken: het dividend en de waardestijging of -daling van het fonds.
  De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de rentes die het fonds heeft ontvangen van de leningen waarin het belegt.
  De waarde van het fonds wordt bepaald door de hoogte van de marktrente en de richting die deze opgaat. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een lening, dan stijgt de waarde (koers) van de lening, en andersom.

  Het ASN Groenprojectenfonds is tijdelijk dicht voor aankopen, om het mogelijke fiscale voordeel van de beleggers niet in gevaar te brengen. Het is hierdoor niet mogelijk om het uitgekeerde dividend te herbeleggen. Het uitgekeerde dividend blijft daarom op het gelddeel van de beleggingsrekening staan. Meer informatie vind je op de webpagina over het fonds.

 • Hieronder vallen: ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief / Defensief / Neutraal / Offensief / Zeer Offensief

  De opbrengsten uit dividend en rentes die de ASN Duurzame Mixfondsen in 2020 hebben ontvangen, blijven in het fonds. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Meestal daalt de koers met de waarde van het dividend op ex-dividenddag. Nu is dat niet het geval. Het feit dat je geen dividend krijgt uitgekeerd, heeft dus geen invloed op je rendement.

  Geen dividend uitkeren
  Om meer mogelijkheden te hebben voor duurzaam beleggen, gaat ASN Beleggingsfondsen Beheer een deel van de fondsen aanbieden buiten Nederland. Daarvoor was een herstructurering van de beleggingsfondsen nodig.
  In verband met die herstructurering heeft de fondsbeheerder besloten dit jaar de dividenden en rentes in de mixfondsen te houden. Volgend jaar kan het dividend waarschijnlijk wel weer uitgekeerd worden.

  Geen invloed op je rendement
  Het wel of niet uitkeren van de opbrengsten uit dividend en rentes van het fonds heeft geen invloed op je rendement. Telkens als het fonds opbrengsten ontvangt, stijgt de dagelijkse afgiftekoers. Zodra het fonds dividend uitkeert, daalt de afgiftekoers per participatie op de ex-dividenddag.

  Daarom maakt het ook geen verschil als je het mixfonds een dag voor de ex-dividenddatum zou verkopen  en geen dividend ontvangt. Dit geeft je de vrijheid om het fonds te kopen of verkopen op het moment dat je dat wilt.

Vragen over dividend

Vragen over dividend

Lees wat andere klanten ons vroegen over dividend. Met uiteraard de antwoorden.
Vergelijken - NBA - Icoon

Beleggen in 1 van de 12 fondsen

Wil je beleggen in aandelen, obligaties en/of microkredieten? Of ga je voor een mixfonds? Jij kiest je risico en hoe je wilt spreiden.