Dividend ASN Duurzame Mixfondsen 2019

Beleg je bij ons in een van de ASN Duurzame Mixfondsen? Dan krijg je over 2019 dividend uitgekeerd. Hoeveel dat is verschilt per fonds. Dat komt doordat ieder fonds een andere verhouding heeft tussen de beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en microkrediet. 

Hieronder vind je de uitleg over het dividend per beleggingscategorie. En zie je hoeveel dividend je per participatie in de verschillende mixfondsen krijgt.

Dividend per beleggingscategorie

ASN belegt voor de mixfondsen in aandelen, obligaties en micro-kredieten via de fondsen ASN Duurzaam Aandelenfonds, ASN Duurzaam Obligatiefonds en het ASN-Novib Microkredietfonds.

Goed om te weten: de genoemde resultaten zijn voor aftrek van 15% dividendbelasting.

Dividend aandelen

Het dividend over het jaar 2019 is voor aandelen via het ASN Duurzaam Aandelenfonds uitgekomen op € 2,85. Dit is vergelijkbaar met het dividend over 2018.

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de uitgekeerde dividenden van de bedrijven waarin het fonds is belegd. Die bedrijven maken zelf de keuze wat ze doen met hun winst: in kas aanhouden, herinvesteren in het bedrijf, of (deels) aan hun aandeelhouders uitkeren in de vorm van dividend.

Dividend obligaties

Het dividend over het jaar 2019 is voor obligaties via het ASN Duurzaam Obligatiefonds uitgekomen op € 1,00. Dat is iets hoger dan het dividend over 2018.

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de ontvangen couponrentes van de obligaties waarin het fonds is belegd. Daarnaast bepaalt de stand en richting van de marktrente de waarde van het fonds. Als de kapitaalmarktrente daalt ten opzichte van de (vaste) couponrente van een lening, dan stijgt de waarde (koers) van de lening, en andersom.

Dividend microkrediet

Het dividend over het jaar 2019 is voor microkredieten via het ASN-Novib Microkredietfonds uitgekomen op € 1,40. Dat is hoger dan het dividend over 2018.

De hoogte van het dividend is mede afhankelijk van de rente op de leningen aan de micro-kredietinstellingen en de dividenden op de aandelenparticipaties in het fonds.

Naast de rente-inkomsten en de resultaten op de aandelenparticipaties, wordt het rendement van het fonds bepaald door de waardeveranderingen van de leningen, en de kosten van het afdekken van de vreemde valuta’s in dit fonds.

Dit leverden je beleggingen op in 2019

Hier zie je hoeveel dividend de mixfondsen per participatie hebben opgeleverd in 2019.  De bedragen zijn voor aftrek van 15% dividendbelasting.

Naam beleggingsfonds Dividend per participatie
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 1,05
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 1,10
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 1,35
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 1,25
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 1,30

Hoeveel dividend krijg jij over 2019?

De informatie over je fondsen en participaties vind je in Mijn SNS of de SNS Mobiel Bankieren app, bij ‘Beleggen’.  

Beleg in 1 van de 5 mixfondsen

Beleg in 1 van de 5 mixfondsen

Ieder mixfonds heeft zijn rendement- en risicoprofiel. Meer weten?Terug naar boven