De browsers die u gebruikt wordt niet meer ondersteund.
Toegang via Windows XP met Internet Explorer 8 of lager wordt per 10 mei 2015 beëindigd.

Kijk hier voor meer informatie.

tekst browser
SNS Bank

Geef je mening

De Belastingdienst

De Belastingdienst ziet ook het geld op je betaalrekening als spaargeld.

 

Sparen en de belasting

Je spaargeld telt mee met je vermogen. En over je vermogen moet je soms belasting betalen. Maar hoe zit het nou precies? En hoe kun je zo gunstig mogelijk sparen?Zo werkt het

Sparen en de belasting

Als je spaart en in Nederland woont, dan moet je de waarde van je spaargeld meetellen bij het berekenen van je belastbare inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Het geld op je betaalrekening wordt ook gezien als spaargeld. De rente die je over dit belastbare inkomen in box 3 betaalt, heet vermogensrendementsheffing. De vermogensrendementsheffing over 2015 wordt vastgesteld op 1 januari 2015. Je betaalt per jaar 1,2% vermogensrendementsheffing over het totaalbedrag in je box 3. Minderjarige kinderen hoeven niet zelfstandig belasting af te dragen voor het vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt bij dat van de ouder(s) geteld.

Heffingvrij vermogen

Het heffingvrije vermogen is een bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Je betaalt dus alleen belasting over het deel van je vermogen buiten het heffingvrije vermogen. De hoogte van het heffingvrije vermogen wordt elk jaar aangepast. Voor 2015 is dit bedrag vastgesteld op € 21.330 per persoon. Fiscale partners hebben een totaal vrijgesteld vermogen van € 42.660.
De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van jezelf, van je fiscale partner en van je kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van je totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 3.000 aan schulden (€ 6.000 voor fiscale partners) wordt niet van je bezittingen afgetrokken.

Ouderentoeslag

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kan het heffingvrije vermogen worden verhoogd met de ouderentoeslag. Je hebt in 2015 recht op de ouderentoeslag als:


  • Je op 31-12-15 de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt;
  • Je inkomen lager is dan € 20.075; en
  • Je vermogen lager is dan € 282.226
    (€ 564.452 als je het hele jaar een fiscaal partner hebt).

Fiscaal aantrekkelijk sparen

Wil je geen belasting betalen over (een deel van) je spaargeld én ben je van plan te sparen voor je oude dag? Dan is er de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen. Dit wordt ook wel banksparen of lijfrentesparen genoemd.

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken aan je (klein)kinderen

Jaarlijkse schenking aan kinderen

Elk kind mag je jaarlijks een belastingvrije schenking doen. In 2015 mag je maximaal
€ 5.277 schenken.

Eenmalige schenking aan kinderen (18 – 40 jaar)

U mag 1 keer per kalenderjaar een belastingvrije schenking doen aan uw kind(eren). Voor het jaar 2015 bedraagt de vrijstelling voor de schenkbelasting voor schenkingen aan uw kind(eren) € 5.277 per jaar en voor een eenmalige schenking aan uw kind(eren) tussen 18 en 40 jaar € 25.322. Het eenmalig verhoogd bedrag van € 25.322 is vrij besteedbaar. Het bedrag voor de eenmalige schenkingen mag u verhogen tot € 52.752. Let op: dit mag alleen voor de aankoop of verbouwing van een woning of voor een studie of beroepsopleiding. Voor de extra vrijstelling gelden voorwaarden. Bij de aankoop van een woning voor uw kind moet u bijvoorbeeld in de akte van levering vermelden dat uw schenking wordt gebruikt om (een deel van) de koopsom te betalen. Wilt u uw schenking voor de studie van uw kind gebruiken? Dan moeten de studiekosten minimaal € 20.000 bedragen. Vraag uw Adviseur naar de voorwaarden.

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden voor de ouders samen. Ook als je gescheiden bent, worden schenkingen die je als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.

Schenken aan kleinkinderen

Ook grootouders kunnen belastingvrij schenken aan hun kleinkinderen. In 2015 is een schenking tot € 2.111 per kleinkind per jaar vrijgesteld. Daarboven moet het kleinkind 18% of 36% belasting betalen.