tekst browser
SNS Bank

Geef je mening

De Belastingdienst

De Belastingdienst ziet ook het geld op je betaalrekening als spaargeld.

 

Sparen en de belasting

Je spaargeld telt mee met je vermogen. En over je vermogen moet je soms belasting betalen. Maar hoe zit het nou precies? En hoe kun je zo gunstig mogelijk sparen?Zo werkt het

Sparen en de belasting

Als je spaart en in Nederland woont, dan moet je de waarde van je spaargeld meetellen bij het berekenen van je belastbare inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Het geld op je betaalrekening wordt ook gezien als spaargeld. De rente die je over dit belastbare inkomen in box 3 betaalt, heet vermogensrendementsheffing. De vermogensrendementsheffing over 2014 wordt vastgesteld op 1 januari 2014. Je betaalt per jaar 1,2% vermogensrendementsheffing over het totaalbedrag in je box 3. Minderjarige kinderen hoeven niet zelfstandig belasting af te dragen voor het vermogen in box 3. De waarde van hun vermogen wordt bij dat van de ouder(s) geteld.

Heffingvrij vermogen

Het heffingvrije vermogen is een bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen in box 3. Je betaalt dus alleen belasting over het deel van je vermogen buiten het heffingvrije vermogen. De hoogte van het heffingvrije vermogen wordt elk jaar aangepast. Voor 2014 is dit bedrag vastgesteld op € 21.139 per persoon. Fiscale partners hebben een totaal vrijgesteld vermogen van € 42.278.
De Belastingdienst kijkt ook naar de schulden: die van jezelf, van je fiscale partner en van je kinderen. Deze schulden worden bij elkaar opgeteld en van je totale vermogen in box 3 afgetrokken. De eerste € 2.900 aan schulden (€ 5.800 voor fiscale partners) wordt niet van je bezittingen afgetrokken.

Ouderentoeslag

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kan het heffingvrije vermogen worden verhoogd met de ouderentoeslag. Je hebt in 2014 recht op de ouderentoeslag als:

  • je op 31 december 2013 de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt;
  • je inkomen lager is dan € 19.985; en
  • je vermogen lager is dan € 279.708 (€ 559.416 als je het hele jaar een fiscaal partner hebt).

Fiscaal aantrekkelijk sparen

Wil je geen belasting betalen over je spaargeld én ben je van plan te sparen voor je oude dag? Dan is er de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen. Dit wordt ook wel banksparen of lijfrentesparen genoemd.

Meer over SNS Lijfrente Sparen

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken aan je (klein)kinderen

Jaarlijkse schenking aan kinderen

Elk kind mag je jaarlijks een belastingvrije schenking doen. In 2014 mag je maximaal
€ 5.229 schenken.

Eenmalige schenking aan kinderen (18 – 40 jaar)

Je mag het bedrag voor de eenmalige schenking onder bepaalde voorwaarden verhogen tot € 52.281. Dit mag alleen als de schenking wordt gedaan aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Daarnaast moet de schenking bestemd zijn voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een woning, of voor de aflossing van (een gedeelte van) een hypotheek of een restschuld. De schenking mag ook gebruikt worden voor de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming tot die eigen woning. De eigenwoningschuld waarover aftrek van rente mogelijk is, wordt dan verminderd met de gebruikte vrijstelling.
Gebruikt je kind het geld voor een studie of een beroepsopleiding? Dan mag het bedrag aan vrijstelling voor een eenmalige schenking worden verhoogd tot
€ 52.281. Voorwaarde is wel dat de studiekosten minimaal € 20.000 bedragen.

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden voor de ouders samen. Ook als je gescheiden bent, worden schenkingen die je als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.

Schenken aan kleinkinderen

Ook grootouders kunnen belastingvrij schenken aan hun kleinkinderen. In 2014 is een schenking tot € 2.092 per kleinkind per jaar vrijgesteld. Daarboven moet het kleinkind 18% of 36% belasting betalen.

Tijdelijk hogere eenmalige vrijstelling voor schenken eigen woning

Vanaf 1 oktober 2013 is de eenmalige vrijstelling van de schenkbelasting van € 52.281 voor een eigen woning tijdelijk verruimd naar € 100.000. Deze verhoging geldt tot 1 januari 2015. De vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen willen schenken, maar voor iedereen. Dus ook voor de schenking van een tante of goede vriend.
Voorwaarde is wel dat de schenking wordt besteed aan de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning, de aflossing van (een gedeelte van) een hypotheek of een restschuld. Of voor de afkoop van een recht van erfpacht, opstal of beklemming tot die eigen woning.

Meer over schenken op de site van de Belastingdienst