tekst browser
SNS Bank


Mrt
2014

Top 5 SNS Fondsen

Beleggingsfonds Rendement
Opkomende Landen Aandelenfonds 1,68%
Nederlands Aandelenfonds 0,87%
Euro Obligatiefonds 0,62%
Profiel Blauw 0,35%
Optimaal Blauw 0,20%

Bekijk de fondsen hierboven voor ren­de­men­ten en kosten.


 

Nieuws en prijzen

SNS Beleggingsfondsen zorgt ervoor dat de gelden binnen de fondsen op een professionele manier worden beheerd. Dat blijft niet onopgemerkt. Uit verschillende nationale en internationale prijzen en awards blijkt de waardering voor de SNS Beleggingsfondsen.Met ingang van 14 april 2014 wijzigen de voorwaarden van de SNS Beleggingsfondsen

Het beleggingsbeleid van SNS Opkomende Landen Aandelenfonds wordt gewijzigd. Dit fonds zal vanaf 14 april 2014 uitsluitend beleggen in het door Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. beheerde Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc (SICAV, LU0248178492). Deze beleidswijziging heeft ook betrekking op SNS Wereld Aandelenfonds, SNS Optimaal Paars, SNS Optimaal Geel, SNS Optimaal Oranje, SNS Optimaal Rood, SNS Optimaal Blauw. Met ingang van 14 april wijzigen voor een aantal fondsen de op- en/of afslagen.

Lees de toelichting

Jaarcijfers en dividendvoorstellen 2013

Op 14 maart 2014 zijn de jaarcijfers 2013 en de dividendvoorstellen over 2013 bekend gemaakt. Tevens is een oproepingsadvertentie voor de aandeelhoudersvergadering van 28 april 2014 gepubliceerd.

Zie hiervoor Publicaties SNS Fondsen

Publicatie ESG-rapportage vierde kwartaal 2013

Elk kwartaal publiceren we een rapport met een update van de lijst van bedrijven die uitgesloten zijn van investering en vermelden we de belangrijkste thema’s op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. In de kwartaalrapportage staan relevante cases op het gebied van stemmen (op de algemene vergadering van aandeelhouders van bedrijven) en de belangrijkste ontwikkelingen in ons engagementprogramma. Alles bij elkaar geeft dit een duidelijk inzicht in de impact die we als verantwoorde fondsbeheerder kunnen hebben.
ESG-rapportage Q4-2013

Introductie nieuwe SNS fondsen zonder distributievergoeding

Met ingang van 12 november 2013 worden vijftien nieuwe fondsen zonder distributievergoeding toegevoegd aan het bestaande assortiment van fondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V.
Deze nieuwe fondsen hebben een beleggingsbeleid dat identiek is aan de fondsen uit het bestaande assortiment. Orders in de nieuwe fondsen zijn mogelijk met ingang van 18 november 2013.

Aanleiding voor de introductie van deze fondsen is de wens van een aantal distributeurs om – mede met het oog op het komende provisieverbod voor beleggingsondernemingen – fondsen zonder distributievergoeding te kunnen aanbieden. De nieuwe fondsen voorzien in deze wens.

Prospectus Beleggingsfondsen N.V.

Aanpassing SNS Opkomende Landen Aandelenfonds

Lees voor de gewijzigde invulling van de verdeling van het fonds de Toelichting

Gewijzigde voorwaarden SNS Beleggingsfondsen N.V.

Met ingang van 28 augustus 2013 wijzigen de voorwaarden van SNS Beleggingsfondsen N.V. Een toelichting op de wijzigingen van de voorwaarden en het addendum vind je op deze pagina.

Drie keer rating Bronze van Morningstar voor SNS Beleggingsfondsen

De analisten van Morningstar waarderen drie SNS Beleggingsfondsen met een rating Bronze. Dat is niet uniek, maar wel bijzonder. Slechts ongeveer 10% van de vergelijkbare fondsen krijgt namelijk een rating.

Betaalbaarstelling dividend 2012

Op 23 april 2013 is de betaalbaarstelling van de definitieve dividenden van de SNS Beleggingsfondsen bekend gemaakt.

SNS Beleggingsfondsen jaarverslag 2012

Op maandag 11 maart is het jaarverslag 2012 van SNS Beleggingsfondsen verschenen. Dit jaarverslag is hier te raadplegen.

Het persbericht, de advertentie met de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de toelichting op de agenda van deze vergadering zijn beschikbaar op deze pagina.